aniony - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
aniony - omówienie  - strona 1 aniony - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

CHEMIA NIEORGANICZNA
Kurs CHC 0132l
REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH ANIONÓW
Studenci wykonują tylko te reakcje charakterystyczne anionów, które nie były wykonywane przy
reakcjach charakterystycznych kationów grup I ,II, III, IV.
I GRUPA ANIONÓW: CO32-, S2-, SO32-, S2O32-, NO2Odczynnik grupowy – rozcieńczony kwas siarkowy(VI).
1. S2a) reakcja z pentacyjanonitrozylożelazianem sodu (nitroprusydek sodu), Na2[Fe(CN)5NO],
Wykonanie: bibułę zwilżamy roztworem nitroprusydku sodowego i umieszczamy nad próbówką zawierającą
roztwór amoniaku. Do drugiej próbówki zawierającej 0,5 do 1,0 cm3 roztworu jonów S2- dodajemy
rozcieńczony roztwór kwasu siarkowego (1–2 cm3). Następnie nad próbówką zawierającą jony S2umieszczamy bibułę nasyconą nitroprusydkiem. Na bibule pojawia się charakterystyczne czerwono fioletowe
zabarwienie pochodzące od utworzonego związku kompleksowego Na4[Fe(CN)6NOS].
b) rozcieńczony H2SO4.
2. S2O32a) rozcieńczony kwas siarkowy,
b) reakcja z AgNO3.
3. SO32a) rozcieńczony kwas siarkowy,
b) SrCl2,
c) reakcja z nitroprusydkiem sodu.
Wykonanie: Do nasyconego roztworu siarczanu cynku dodajemy około 0,5 cm3 roztworu K4[Fe(CN)6], kilka
kropli nitroprusydku sodu i następnie kilka kropli roztworu Na2SO3.Wytrącony biały osad Zn2[Fe(CN)6]
zabarwia się na kolor purpurowy.
4. NO2a) rozcieńczony kwas siarkowy,
b) FeSO4,
Wykonanie: Do nasyconego, zimnego, roztworu FeSO4 dodajemy kilka kropli rozcieńczonego kwasu
siarkowego a następnie, ostrożnie po ściance próbówki, wlewamy roztwór zawierający jony NO2-. Na granicy
zetknięcia się roztworów pojawia się brunatna obrączka pochodząca od powstałego jonu Fe(NO)2+.
c) redukcja do NH3 w środowisku zasadowym (za pomocą cynku metalicznego).
1
II GRUPA ANIONÓW: AsO43-, PO43-, SO42-, SiO32-, C2O42Odczynnik grupowy: mieszanina BaCl2 i CaCl2 w środowisku obojętnym.
1. PO43a) BaCl2,
b) (NH4)2MoO4, na zimno,
c) mieszanina magnezowa.
2. SiO32a) BaCl2,
b) rozcieńczony kwas siarkowy,
c) sole amonowe.
3. C2O42a) BaCl2,
b) KMnO4 na gorąco.
III GRUPA ANIONÓW: Cl-, Br-, IOdczynnik grupowy: roztwór AgNO3.
1. Cla) stężony kwas siarkowy,
b) KMnO4 w środowisku kwaśnym.
2. Bra) czterochlorek węgla ,woda chlorowa,
b) K2Cr2O7.
3. Ia) czterochlorek węgla, woda chlorowa,
b) Pb(CH3COO)2.
IV GRUPA ANIONÓW: NO3Odczynnik grupowy – brak.
1. NO3a) FeSO4 – reakcja obrączkowa. Wykonanie jak dla anionu NO2- ale ze stężonym kwasem
siarkowym,
b) redukcja cynkiem do amoniaku.
UWAGA: Obowiązuje znajomość następujących reakcji charakterystycznych anionów
wykonywanych przy reakcjach charakterystycznych kationów grup I-IV, a mianowicie:
CO32AsO43SO42Cl-, Br-, I-
reakcje z rozcieńczonym H2SO4 i z wodą barytową.
reakcje z BaCl2, (NH4)2MoO4 na gorąco, reakcja z AKT i z mieszaniną magnezową.
reakcje z BaCl2 i z Pb(CH3COO)2.
reakcje z AgNO3 i roztwarzanie w amoniaku wytrąconych osadów.
2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz