Chemia analityczna-zadania od 107

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 107 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 107 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 107 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 107. W trzech probówkach są dane roztwory: Na2CO3, Na2SO4 i Na2HPO4.W jaki sposób, dysponując roztworem BaCl2 i rozcieńczonym HNO3, można rozróżnić te probówki? Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl
wytrąca się biały osad, który rozpuszcza się w HNO3 z wydzieleniem CO2
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl
wytrąca się biały osad, który nie rozpuszcza się w HNO3
Na2HPO4 + BaCl2 → BaHPO4↓ + 2NaCl
wytrąca się biały osad, który rozpuszcza się w HNO3
Zadanie 108. Uzupełnij tekst: pH wody destylowanej wynosi ....... Jeśli pozostawimy tę wodę na powietrzu jej pH będzie. a) stałe, b) będzie powoli malało c) będzie powoli rosło. Uzasadnij odpowiedź. pH wody destylowanej wynosi 7. Jeśli pozostawimy tę wodę na powietrzu jej pH będzie powoli malało.
Ponieważ zawarty w powietrzu CO2 będzie reagował z wodą dając kwas węglowy ( CO2 + H2O → H2CO3),
który dysocjując będzie bardzo powoli zakwaszał roztwór. Zadanie 109. Wymień wszystkie etapy prawidłowo przeprowadzonej krystalizacji. I. rozpuszczanie na gorąco określonej ilości substancji (dobór odpowiedniego rozpuszczalnika),
II. sączenie (na gorąco) - oddzielanie, zanieczyszczeń nierozpuszczalnych,
III. chłodzenie (krystalizacja),
IV. sączenie kryształów wytrąconych na zimno ( można pod próżnią - na lejku Büchnera),
V. przemywanie osadu,
VI. suszenie, ważenie kryształów, obliczanie wydajności, wyznaczanie temperatury topnienia,
VII. rekrystalizacja (opcja). Zadanie 110. Wyjaśnij, dlaczego rozpuszczenie surowych kryształów, a następnie ich odtworzenie, prowadzi do oczyszczenia substancji. Jakie znaczenie ma proces przemywania wytrąconych kryształów? Podczas krystalizacji cząsteczki kryształów łącza się ze sobą pozostawiając zanieczyszczenia na zewnętrz (w roztworze). Przemywanie usuwa zanieczyszczania osiadłe na zewnątrz kryształu.
Zadanie 111. Wyjaśnij na czym polega analiza elementarna i jakich informacji dostarcza? Analiza elementarna - technika analityczna stosowana w chemii do ustalania składu pierwiastkowego związków chemicznych i ich mieszanin. W ramach analizy elementarnej ustala się jakie i ile procent masowo pierwiastków chemicznych wchodzi w skład badanej substancji. Gdy znana jest ogólna masa cząsteczkowa badanego związku, wyniki z analizy elementarnej umożliwiają ustalenie jego dokładnego wzoru sumarycznego. Analiza elementarna nie daje natomiast możliwości ustalenia struktury - czyli sposobu w jaki atomy są wzajemnie połączone wiązaniami chemicznymi.

(…)

… związków ten produkt należy?
NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3
AgCl + 2NH4OH → [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O związek kompleksowy - chlorek diaminasrebra (I)
[Ag(NH3)2]Cl + 2 HNO3 → AgCl + 2NH4NO3
Zadanie 114.
Napisz równania reakcji (przykładowe reakcje):
a) KMnO4 → O2 + K2MnO4 + ...
b) BaCO3 + H3PO4 →...
c) NaHCO3 + CH3COOH →...
d) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 →...
e) Mg + H2O →...
f) FeSO4 + H3PO4 →...
g) CuSO4 + NH3 →...
h…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz