Aniony i kationy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4515
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aniony i kationy - strona 1

Fragment notatki:

Ma 2 strony.

ANIONY:1)Uz.Reakcje10CL--+2 Mno4--+16H=→5Cl2+2Mn2++8H2o 2NaJ+Cl2→2HaCl+I2,,,3BaCl2+2Na3PO4→6NaCl+Ba3(Po4)2 2MnO4+5NO2--+6H+→2Mn2++5NO3--+3H2O
Na3PO4+MgCL2+NH4CL→MgNH4PO4+3NaCL 2 AgNO3+..Na2CO3→A2CO3+2NaNO3 BaCO3+2HNO3→Ba(NO3)2+H2O+CO2
2)Uz podane nazwy i wzory:AgNO3-Azotan 3 srebra KmnO4-Manganian potasu, Na2S2O3-Tiosiarczan disodu Fosforan (5)baru(2)-Ba3(Po4)2,, Węglan srebra-Ag2CO3 Azotan(5)baru(2)-Ba(NO3)2
3)W jaki sposób można rozróżnić jony CL,Br i I: W reakcji z wodą chlorową wydziela się wodny brom i Barwi on chloroform na kolor żółty, a jod barwi na kolor Fioletowy.
4) Wymienić aniony, które w wyniku reakcji z AgNo3 dają trudno rozpuszczalne osady soli srebra:AgCl,AgI,AgBr,CL--,I--,Br--.
5) Które z kationów reagują z BaCl2 z wytworzeniem trudno rozpuszczalnych związków . Podac nazwy i wzory: Anion siarczkowy SO4--⇒BaSO4-siarczan baru
KATIONY: 1 Grupa:1)Uzupełnić podane nazwy i wzory: (PbOH)NO3-hydroazotan ołowiu, [PbCl]2---Chlorek ołowiu
Ag(NH3)2]=-Chlorek diomonosrebra, Ag2S-siarczek srebra Tlenek srebra-Ag2O, Chromian(6)srebra-Ag2CrO2,, Iodek ołowiu(2)-PbI2, Dichromian(6)Potasu-K2Cr2O7,
2) Dlaczego chlorek ołowiu(2) strącamy za pomocą rozc. A nie stężonego HCL? Rozcieńczony HCL wytrąca z roztw. Soli ołowiu 2 biały osad Chlorku ołowiu Pb(No3)2+2HCL→ PbCL2+2 Hno3, a stężony HCL rozpuszcza osad PBCL2 PbCL2+2HCL→[PbCL]2--+ 2H+,,
3)Jak zachowują się jony Pb2+ w ś® 2M NaOH? Uwzględnić również nadmiar odczynnika. Czy podobne reak. Zach.w 2M NH4OH: Pb(NO3)+2NaOH→Pb(OH)2+2No3, Pb(OH)2+2 NaOH→Na2PbO2+2H2O3 wodorotlenek sodowy strąca biały osad. Roztważalny w nad. Odczynnika; Pb(NO3)2+NH4OH→ Pb(OH)NO3+NH4NO3 osad nieroztw. W nadm.odczynnika.
4)Jakim odczynnikiem można roztworzyć osad siarczku ołowiu(2)?Podaćreakcje:3PbS+8HNO3→3Pb(NO3)2+2No+3S+4H2O, 2M HNO3 na gorąco.
5)Jak zachowują się jony Ag+ w śr. 2M NH4OH? Czy tak jest też w śr 2MnaOH? AgNO3+NH4OH→↓AgOH + NH4NO3→biały osad TAK
AgNO3+ NaOH→↓AgOH+ NaNO3→biały osad
KATIONY:2 Grupa 1)Uzupełnić równ.reak:3CuS+8HNO3→3Cu(NO3)2+2No+3S+4H2O,, Cd(OH)2+NH4NO3+2NH4OH→[Cd(NH3)4](NO3)2+4H2O Cd(NO3)2+2NaOH→Cd(OH)2+2NaNO3,,, Cd(NO3)2+H2S→CdS+2HNO3
2)Uzupełnić nazwy iwzory: [Cd(NH3)4](NO3)2-tetroamino azotan kadmu, Cu(OH)NO3-hydroazotan miedzi, NH4OH-Wodorotlenek amonu,, tioacetamid-CH3CSNH2 azotan(5)miedzi(2 Cu(NO3)2,,,wodorotlenek kadmu-Cd(OH)
2 3) Jaki odczynnik jest grupowym 2 grupyKat? Cu2+i Cd2+:H2S, Cu(NO3)2+H2S→CuS↓+2HNO3, Cd(NO3)2+H2S→CdS↓+2HNO3
4) Podać równania reak. Miedzi(2) z wodorotlenkiem amonu i NaOH. Uwzgl Nadm odczynnika Cu(NO3)+NH4OH→Cu(OH)NO3+NH4NO3 niebiesko ziel. Roztw w nadmiarzeCu(NO3)2+2NaOH→Cu(OH)2+2NaNO3 niebiesko ziel osad nieroztw. w nadmiarze roztw
5).Na stole stoją nie opisane butelki. W jednej znajduje się siarczan(6)miedzi(2), a w drugiej siarczan(6)kadmu(2) jak je rozpoznać:

(…)

…[Co(NO2)6]
3) W jaki sposób roztworzyć wodorotlenek magnezu?Podać równanie reakcji: Mg(OH)2+2HCL→MgCL2+2H2O,,,Mg(OH)2+2NH4CL→MgCL2+2NH4OH

…→CaC2O4+H2O,,,
2Ba2++Cr2O72++H2O→BaCrO4+2H+,,,CaCO3+2CH3COOH→(CH3COO)2Ca+CO2+H2O,,,SrCL2+H2SO4→SrSO4+2HCL,,
,2)Uzupełnić nazw.i wzory:BaC2O4Sczawianbaru, CaCr2O7-dichromian wapnia,(NH4)2CO3-węglan amonu,
Szczawian amonu-(Nh4)2C2O4,chromian6 strontu-SrCrO4, Anion dichromianowy-CrO72-, octan sodu-NaCH3COO, Siarczan 6 baru-BaSO4,,
3)Jakie odczynniki są w 4 gr.kationów:NH4OH,NH4Cl,(NH4)2CO3,,,
4)Jakie kolory…
…[(NH3)6]2+-heksaamoniak,SCN-tiacyjamin,H2O2-wodorotlenek wodoru,Fe2S3-siarczek żelaza3, siarczek kobaltu -CaS, chlorek heksaaminakobaltu2-[Ca(NH3)6]CL2,tioacetamid-CH3CSNH2,kwas octowy-CH3COOH,tiocyjan potasu-KSCN,hydroksosiarczan6niklu (NiOH)2SO4,,,Kation heksaaminaniklu2-[N(NH3)6]2-,siarczan6żelaza3-Fe(SO4)3, azotaz5niklu2-Ni(NO3)2
3)Które kationy gr 3 charakter. Się barwą swoich soli?NiSO4-zielony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz