Ćwiczenia - inżynieria chemiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - inżynieria chemiczna - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie
Obliczyć krytyczną prędkość przepływu (prędkość, przy której następuje zmiana charakteru
ruchu z laminarnego na przejściowy) w prostoliniowym przewodzie o średnicy 92 mm:
a) dla wody o temp. 20oC
b) dla oleju mineralnego o temp. 20oC
Własności fizyczne wody:
Gęstość 998 kg/m3; lepkość 10-3 Pa*s
Własności fizyczne oleju:
Gęstość 910 kg/m3; lepkość 114*10-3 Pa*s.
Zadanie
Stalowym rurociągiem o średnicy d=70mm należy przetłoczyć V=21 m3/h czterochlorku
węgla. Długość rurociągu wynosi 120 m, a jego punkt końcowy znajduje się o 18 m wyżej od
początkowego. W rurociągu zamontowane są dwa zawory kątowe i pięć kolanek 90o. Znaleźć
potrzebną mon pompy zakładając, że jej sprawność wynosi 0,6. Temperatura przepływającej
cieczy wynosi 17oC, gęstość 1600 kg/m3, a lepkość 1,07 mPa*s. Dla zaworu kątowego
Lz/d=170; dla kolanka Lz/d=31.
Zadanie
W rurze o średnicy D=300 mm umieszczone są 4 rurki o średnicy zewnętrznej d=46 mm. W
przestrzeni międzyrurowej płynie ciecz o natężeniu przepływu 80 kg/s. Ciecz ma gęstość 998
kg/m3 i lepkość 10-3 Pa*s. Obliczyć opory przepływu na 1mb. Jakie byłyby opory, gdyby
ciecz płynęła z takim samym natężeniem przez pustą rurę?
Zadanie
Gładkim przewodem o przekroju kołowym i średnicy 10 mm przepływa woda o temp. 293 K
z natężeniem 0,1 kg/s. Obliczyć opory przepływu na jednostkę długości przewodu. Obliczyć
jakie byłyby opory przepływu, gdyby przewód miał przekrój kwadratowy o takiej samej
powierzchni przekroju jak przewód kołowy. Przeprowadzić powyższe obliczenia dla również
dla przewodu o średnicy 100 mm.
Zadanie
W wymienniku ciepła rurkami o średnicy wewnętrznej d=30mm i długości równej połowei
długości wymiennika przepływa woda. Woda doprowadzana jest do wymiennika przewodem
o średnicy wewnętrznej D=480mm. Powierzchnia przekroju wszystkich rurek jest równa
powierzchni przekroju rury doprowadzającej wodę. Obliczyć ile razy opór stawiany przez
rurki wymiennika jest większy od oporu odcinka przewodu o średnicy D. Opory lokalne
pominąć.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz