Czarnowski - strona 4

Pojęcie kultura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

(za St. Czarnowskim) określa, iż kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych...

Socjologia - program wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1155

/ S. Czarnowski, Kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, rozdz. I, s. 5-15 lub [w:] S...

Człowiek jako istota społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4536

Stefan Czarnowski, który twierdzi, że „ kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7770

. Czarnowskiego „Postęp literatury periodycznej” K. Estreicher - pierwszy polski prasoznawca - zdał sobie sprawę...

Kultura polityczna (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

Knobelsdorf. Pierwszy z nich formułując definicję oparł się na koncepcji kultury Stefana Czarnowskiego...

Kultura polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581

przekazywanie dziedzictwa kulturowego czyli doświadczeń przeszłych pokoleń (Czarnowski - kultura jest wynikiem...

Antropologia społeczna - Ewolucjonizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4837

i nauczania. Np. definicja Stefana Czarnowskiego: „Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem...