Kultura polityczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura polityczna-opracowanie - strona 1 Kultura polityczna-opracowanie - strona 2 Kultura polityczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

6 sposobów definiowania kultury:
Opisowo - enumeratywna wyliczanie cz składowych Historyczna przekazywanie dziedzictwa kulturowego czyli doświadczeń przeszłych pokoleń (Czarnowski - kultura jest wynikiem pracy niezliczonych pokoleń - jak rafa) Normatywna kultura jako zespół norm obowiązujących wszystkich członków wspólnoty (elementami konstytutywnymi są wzory, modele, zasady) Psychologiczna psychiczne mechanizmy kształtowania postaw / internalizacja norm i wartości / Ossowski : zespół dyspozycji psychicznych przekazywanych przez kontakt społeczny Strukturalistyczna zespół elementów powiązanych wzajemnymi relacjami Genetyczna nacisk na moment wydzielania się kultury z natury / opozycja kultury i natury Polityka:
Ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy , jej wykonywaniem oraz wytyczanie kierunku rozwoju państwa (Weber)
Bodio koncepcje polityki :
Klasyczna sztuka zarządzania państwem (gr)
Koercyjna polityka państwa prawa / prawomocne stosowanie środków publicznej regulacji (tez przymusu) nie tylko wobec ciała człowieka ale i dóbr materialnych będących jego własnością / akcent na możliwość stosowania instrumentów tj przymus Konsensualna sztuka dochodzenia do kompromisu i egzekwowania przyjętych ustaleń Konfliktowa marksizm polityka to umiejętność rozstrzygania konfliktów przez walkę - wojna jako kontynuacja polityki za pomocą innych środków Bez ideologii USA sztuka bycia wybranym - bycie wybranym staje się celem samym w sobie , nie środkiem do realizacji politycznych zadań
Kultura polityczna ogół wytworów działalności ludzkiej , materialnych i niematerialnych wartości oraz uznawanych sposobów postępowania, dotyczących sfery zdobywania i utrzymywania władzy, przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom. 1916 - Józef Siemieński - odczyt na UW „Konstytucja 3 Maja 1791 roku, jako wyraz polskiej kultury politycznej”
Wąski nurt definiowania : stosunek osób uczestniczących w systemie do polityki 1956 Gabriel Almond „Comparative Political System - zaczęto opisywać społeczne otoczenie systemów politycznych - trwałość reżimu i poparcie dla niego wynika z kultury politycznej obywateli
G. Almond - k.p. = całokształt indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu, leżących u podstaw działań politycznych i nadających im znaczenie / to wewnętrzne przekonania obywateli względem systemu politycznego i uzewnętrznione , zamanifestowane przekonania.

(…)

…, oczekiwał postawy biernej i uległości wobec władzy
1928 - wygrywa BBWR ale nie uzyskał bezwgl większości opozycja wyraziła swoje votum nieufności wobec metod sprawowania władzy podczas wyborów Marszałak Sejmu - został nim reprezentant lewicy - Ignacy Daszyński - demokratyczny - wpływał hamująco na niedemokratyczne praktyki Centrolew - walka z dyktaturą plany zorganizowania poruszenia mas ale nie udało…
… przeszłości szlacheckiej Oświecenie mas ludowych , emancypacja kobiet , asymilacja Żydów = aby stworzyć nowe społeczeństwo Przenikanie myśli socjalistycznej z Rosji (młodzież tam studiująca) Waryński (zakłady Lilpopa) = pierwsze kółka robotnicze, czytano texty marksistowskie Kasy Oporu ( fundusze na ewentualny strajk) Spór ideowy w obozie socjalistycznym : Waryński ( hasło niepodległości musi zniknąć…
… - świadomość chłopska - Wieniec i Pszczółka - zaczyn Wlk ruchu ludowego 1895 - SL ( Stronnictwo ludowe) a w 1903 - PSL - uświadamianie narodowe chłopów
Zabór austriacki - duchowa stolica Polski stańczycy - współpraca z zaborcom = konserwatywni ( od nazwy zbioru listów opublikowanych po powstaniu styczniowym, potępiającym zrywy zbrojne) mieszkańcy miast walczą o złamanie monopolu szlachty praca u podstaw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz