Continuum - strona 4

Homorfizm/izomorfizm interpretacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

. System ten nie jest przeliczalny (mocy continuum). Rozważmy zbiór: TR = {A: A e Vr(R)} Zbiór Tr e NSP...

Rzeki - omówienie zagdnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

wprowadził Cummins w ramach koncepcji ciągłości rzeki (river continuum). Ze względu na wielkość konsumowanego...

Socjologia wsi - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

taki podział traci sens. Pojęcie "miasta" i "wsi" przekształca się w idealizację. Zastępuje je continuum wieś...

Problemy nieskończoności świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1554

jest zbiorem ciągłym (zwanym continuum), czy też zbiorem dyskretnym? Dawniej, na gruncie mechaniki kwantowej...

Gramatyka angielska

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

, appreciate,avoid, Begin, complete,consider, continua, defer,delay, deny,dread, detest, discuss, dislike,enjoy...

Matematyka - symbole matematyczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Skrodzka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346

kartezjański również produkt moc zbioru moc nieskończonego zbioru przeliczalnego alef zero continuum, moc...

Czas w myśli greckiej I

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

abstrakcyjnego continuum, traktuje się go jako zjawisko zabarwione uczuciowo!!! (dzień powrotu, dzień zniewolenia...