Continuum - strona 5

Mechanika płynów-definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

cząsteczek przyjmuje się, że model teoretyczny płynu jest ośrodkiem ciągłym (continuum). Rozumie...

Własność, posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1421

przy użytkowaniu niezużywalne pojedyncze (corpora continua) prawa rzeczowe jednolite złożone (corpora ex...

Wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

jest ośrodkiem ciągłym (continuum) - materią ciągłą, wypełniającą przestrzeń w sposób doskonale ciągły (tzn...

Karl Raimund Popper

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

fizycznych, wbrew poglądom pozytywistów, zawiera w sobie silne założenia metafizyczne, (np. continuum...

Stewart Stres w pracy

 • dr Zbigniew Żarczyński
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

pewien, czy skutecznie zdołasz sprostać wyzwaniu, uniknąć zagrożenia.” Stres występuje zawsze - continuum...