Cielę - strona 9

Tolerancja immunologiczna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

komórek krwiotwórczych szpiku. Po urodzeniu każde ze zwierząt posiadało markery erytrocytarne obu cieląt...

Wirusologia - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

z tworzeniem strupów niepłodność ronienia deformacja płodów zaburzenia u cieląt (wodogłowie, okresowa ataksja...

Zasady badania brzucha

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krzysztof Nobis
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

- wprowadzona w ruch macica z płodem wprawiona jest w ruch - czoło cielęcia uderza nas lekko w pięść...

Dwie średnie w rozkładach

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Tarasińska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

na przyrost wagi cieląt. Do doświadczenia wybieramy pary cieląt-bliźniąt. - porównujemy 2 metody oznaczania...

Statystyka opisowa UW

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • mgr Marek Pęczkowski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4368

Zadanie 8 [Kukuła 5] W punkcie skupu zwierząt rzeźnych przeprowadzono badania wagi cieląt. Wiadomo...

Wykład - wady wrodzone

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

miesiacach życia. Trisomie stwierdza się u cieląt z niedorozwojem szczeki Aberacje chromosomów to Monosomia...

Historia książki - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

książki. Pergamin wyrabiano ze skór zwierząt: owiec, cieląt. Wczesnośredniowieczne klasztory -> XII...

Produkty odpadowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1869

serwatkowych oraz preparatów mlekozastępczych (zastosowanie w żywieniu cieląt, prosiąt) Produkcja żywności...