Przedżołądki-wzdęcie żwacza i czepca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3808
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedżołądki-wzdęcie żwacza i czepca - strona 1 Przedżołądki-wzdęcie żwacza i czepca - strona 2 Przedżołądki-wzdęcie żwacza i czepca - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDŻOŁĄDKI Wzdęcie żwacza i czepca ( Meteorismus s. tympaniaruminis et abomasi): Rodzaj: 1.Wzdęcie pierwotne 2. Wzdęcie wtórne postać pienista (drobnopęcherzykowa, drobnobańkowa) - małe pęcherzyki gazów są równomiernie rozmieszczone w treści pokarmowej żwacza, wypełniając całą jego objętość oraz postać wielkopęcherzowa, wielkokomorowa, grubobańkowa - gazy gromadzą się w żwaczu nad treścią pokarmową, tworząc jedną lub kilka komór i rozdymając głównie górną jego część. Przyczyny: -pasze zawierające dużą ilość wody
-pasze soczyste, które uległy zmianom fizycznym
-skarmianie roślinami motylkowymi: lucerna, wyka
-brak włókna surowego
-pojenie bezpośrednio po nakarmieniu OBJAWY: zwierzę wykazuje niepokój, garbi się, ogląda na boki, uderzanie kończynami o brzuch, kładzie się i zaraz wstaje, napina jak do oddawania moczu. liczba tętna i oddechów (typ oddychania piersiowy) wzrasta.
spojówki ulegają nastrzykaniu oraz występują inne objawy zastoju żylnego. występują typowe objawy niestrawności.
zmiany w zarysie powłok brzusznych: przy wzdęciu pienistym powłoki brzuszne ulegają obustronnemu wysklepieniu (większemu z lewej niż z prawej strony). We wzdęciu grubobańkowym lewa strona brzucha jest w porównaniu z prawą w większym stopniu rozszerzona - szczególnie w górnej części (dół słabiznowy z lewej strony uwypuklony w niektórych przypadkach nawet ponad linię grzbietu). przy omacywaniu, zależnie od stopnia wypełnienia żwacza gazami, powłoki brzuszne są w różnym stopniu napięte i elastyczne. wypuk jest zajawny (wzdęcie drobno-pęcherzykowe), bębenkowy, niekiedy z metalicznym poddźwiękiem (wzdęcie wielkopęcherzowe ).
motoryka żwacza ulega zahamowaniu i słyszy się słabe trzeszczące szmery. W pierwszym okresie choroby mogą być wzmożone odbijanie i wymioty. przy przedłużającym się wzdęciu lub gwałtownym przebiegu schorzenia bez możliwości odprowadzenia gazów zwierzę gwałtownie upada na ziemię i ginie wśród drgawek. lżejsze przypadki mogą ulec nawet spontanicznemu wyleczeniu. Diagnoza różnicowa : -przeładowanie żwacza (konsystencję zawartej w żwaczu treści)
-zadławienie (brak drożności przełyku)
-chroniczne zapalenie otrzewnej (powłoki brzuszne są równomiernie symetrycznie rozszerzone, omacywaniem stwierdzamy poduszkowatą konsystencję, przy głębszym ucisku wyczuwa się obecność żwacza wypełnionego zwykle w małym stopniu treścią pokarmową, przy naciskaniu palcami słyszymy tarcia, którym towarzyszy ból zdradzany niepokojem zwierzęcia, punkcją możemy stwierdzić obecność płynu w jamie otrzewnowej)


(…)

… stosujemy sole przeczyszczające. -olej parafinowy
Syndrom Hoflunda
-skutek uszkodzeniu gałązek nerwu błędnego (przeważnie pnia brzusznego): gałązka grzbietowa unerwia żwacz, gałązka brzuszna księgi, czepiec i trawieniec, -uszkodzenie najczęściej w wyniku urazowego zapalenia czepca (bezpośrednie mechaniczne drażnienie przez ciało obce lub obecność zrostów, ropni),
-inne czynniki: zmiany gruźlicze…
… zimne, -zmniejszenie elastyczności skóry, matowy nastroszony włos. -powłoki brzuszne po lewej stronie równomiernie rozszerzone, po prawej rozszerzone w dolnej części, -w okolicy żwacza pluskania, -per rectum - powiększenie żwacza, który zajmuje znaczną część prawej strony jamy brzusznej,
-okresowe wymioty treścią przedżołądków. LECZENIE:
-często nieuleczalny
-po usunięciu chirurgicznym ciała obcego w szczególnych przypadkach można uzyskać poprawę stanu zdrowia zwierzęcia, lub nawet wyleczenie
-leczenie objawowe wychudzenia i wyniszczenia
Urazowe zapalenie czepca i otrzewnej (Reticuloperitonitistraumatica)
Przyczyny (pobieranie pokarmu: połykanie, odłykanie; lizawość)
Fizjologia pracy przedżołądków ze szczególnym uwzględnieniem pracy czepca (dwufazowy skurcz czepca, kierunek penetracji ciała obcego)
OBJAWY…
… z otrębami
-leczenie objawowe
Zatkanie ksiąg (Obstipatioomasi):
Zaburzenia czynnościowe (niedowład, zupełne porażenie, spazm mięśniówki ksiąg) prowadzą do upośledzenia przesuwania treści lub całkowitego jej zatrzymania (zaleganie suchej, zbitej treści) i wystąpienia objawów chorobowych. Długotrwałe zaleganie treści w księgach prowadzi do martwicy listewek. PRZYCZYNY:
-zrosty otrzewnej, czepca z otrzewną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz