Interna bydła

note /search

Choroba trawieńca

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2359

Choroby trawieńca Choroby trawieńca są związane z intensywnością odżywiania zwierząt. Występują najczęściej w krajach o największej intensywności produkcji mleka. Podział: A. Choroby związane ze zmianą położenia trawieńca: 1. Rozszerzenie trawieńca {dilatatio abomasi simplex) -jest punktem wyjścia ...

Choroby przedżołądków

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2835

. Choroby przedżołądków. NIESTRAWNOŚĆ ( indigestio) - zespół jednostek chorobowych u przeżuwaczy charakteryzujących się podobnymi objawami klinicznymi (utratą apetytu, przeżuwania, odbijania gazów, zaburzeniem (upośledzeniem) motoryki przedżoł...

Fizjologia trawienia przeżuwaczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4844

I. Fizjologia trawienia u przeżuwaczy Wyróżnia się ogólnie trzy okresy, w których występują pewne różnice w procesach trawienia. W pierwszym okresie niemowlęcym ( od urodzenia do 3 miesiąca życia) proces trawienia u przeżuwaczy jest bardzo po...

Gardło i migdałki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

Ślinotok - ptyalismus, salivatio, sialorhoe. Występuje najczęściej przy zapaleniu j. ustne, gardła i ślinianek. Nadmierny ślinotok można ograniczyć przez podanie atropiny u dużych zwierząt w ilości 0,2-0,5 g, u małych 0,012-0,1. Zapalenie przyusznicy- Parotitis Najczęściej występuje u koni. Wywołu...

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1995

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej - St. vesiculosa simplex Jest to zapalenie powierzchniowej warstwy bł. śl. przebiegające z tworzeniem się przejrzystych pęcherzyków. Może rozwijać się z nieżytowego zapalenia. Czynnikiem etiologicznym

Choroby wątroby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1813

Choroby wątroby U bydła wątroba jest dostępna do badanie fizykalnego po stronie prawej w 10-11 przestrzeni międzyżebrowej (omacywanie i opukiwanie). U koni brak dostępności w warunkach fizjologicznych. Zazwyczaj u zwierząt gospodarskich występują wtórne choroby tego narządu Objaw główny chorób wą...

Niestrawność-rodzaje, pojęcie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1743

NIESTRAWNOŚĆ ( indigestio) Zespół jednostek chorobowych przeżuwaczy, charakteryzujących się podobnymi objawami klinicznymi (utratą apetytu, przeżuwania, odbijania gazów, upośledzeniem motoryki przedżołądków oraz zmianą w składzie drobnoustrojó...

Zapalenie przełyku - esophagitis

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Zapalenie przełyku - esophagitis Wyjątkowo spotykane. Przyczynami może być: mechaniczne uszkodzenie, negatywnie działające czynniki termiczne i chemiczne. Może rozwijać się w swoistych chorobach zakaźnych, przy niedoborze wit. A, w wyniku działania pasożytów (larwy gza). Najczęściej w stadach krów,...

Przedżołądki-wzdęcie żwacza i czepca

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4102

PRZEDŻOŁĄDKI Wzdęcie żwacza i czepca ( Meteorismus s. tympaniaruminis et abomasi): Rodzaj: 1.Wzdęcie pierwotne 2. Wzdęcie wtórne postać pienista (drobnopęcherzykowa, drobnobańkowa) - małe pęcherzyki gazów są równomiernie rozmieszczone w treści pok...

Schorzenia języka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Interna bydła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Schorzenia języka Procesy zapalne powstałe na języku mogą być wynikiem ogólnych procesów zapalnych, zakaźnych lub nie zakaźnych oraz samoistną jednostką chorobową. Częstą zmianą obserwowaną na języku są różnego stopnia naloty, których charakter zabarwienia zależy od skarmianej karmy lub podawanego ...