Choroba trawieńca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Choroba trawieńca - strona 1 Choroba trawieńca - strona 2 Choroba trawieńca - strona 3

Fragment notatki:

Choroby trawieńca Choroby trawieńca są związane z intensywnością odżywiania zwierząt. Występują najczęściej w krajach o największej intensywności produkcji mleka. Podział: A. Choroby związane ze zmianą położenia trawieńca: 1. Rozszerzenie trawieńca {dilatatio abomasi simplex) -jest punktem wyjścia do innego rodzaju zmian położenia, 2. Przemieszczenie trawieńca {dilatatio et dislocatio abomasi) - zawsze połączone z rozszerzeniem ,
a) Przemieszczenie trawieńca na lewo (dilatatio et dislocatio abomasi sinistra), b) Przemieszczenie trawieńca na prawo {dilatatio et dislocatio abomasi dextra), 3. Rozszerzenie i przemieszczenie trawieńca ze skrętem {dliatati et, dislocatio et torsio abomasi sinistra vel dextrd) - uważane jest za powikłanie skrętem przemieszczenia trawieńca. B. Choroby spowodowane zaburzeniem czynności wydzielniczej i ruchowej trawieńca: 1. Syndrom Hoflunda,
2. Wymioty u cieląt,
3. Niedobór soków trawieńca,
4. Zwężenie odźwiernika,
5. Zaburzenie odruchu rynienki przełykowej. C. Schorzenia zapalne błony śluzowej trawieńca (abomasitis) - przebieg ostry, podostry, przewlekły:
1. Choroby tła alimentarnego:
a) Zapalenie wrzodziejące {abomasitis ulcerosa), b) Zapalenie na tle urazów mechanicznych {abomasitis traumatica), c) Zapalenie na tle zapiaszczenia {abomasitis geosedimentosa), 2. Choroby tła zakaźnego (wtórne lub pierwotne):
a) Brodawczyca,
b) Aktinobacilloza,
c) Białaczka,
3. Nowotwory trawieńca:
a) Ziarniniak złośliwy,
b) Białaczka (w czasie sekcji najczęściej zmiany białaczkowe dotyczą trawieńca). Rozszerzenie trawieńca (dilatatio abomasi simplex} Przyczyny: pierwotne: a/ nagromadzenie nadmiernej ilości płynnej treści i gazów - następuje zaburzenie w wytwarzaniu lotnych kwasów tłuszczowych oraz zmiana w ich wzajemnej proporcji (przewaga kwasu mlekowego i propionowego przy małej ilości kwasu octowego) dochodzi do zahamowania motoryki trawieńca - zaleganie treści powoduje jego rozszerzenie, b/ skarmianie dużej ilości pasz treściwych mało objętościowych (ziarna zbóż) - dotyczy głównie cieląt opasów (chęć uzyskania jak największych przyrostów masy ciała), dochodzi do tympania ruminis et tympania abomasi, wtórne: upośledzenie czynności ujścia czepcowo-księgowego, zachwiana czynność żwacza, mechaniczne zahamowanie odpływu treści przez fitobezoary, czynnościowe zwężenie odźwiernika, syndrom Hoflunda, nagromadzenie piasku, owrzodzenie u młodszych zwierząt. Obraz kliniczny: a) stan lekki: zaburzenia trawienne - niestrawność - wyleczenie po 5-7 dniach,


(…)

…)
U noworodka trawieniec jest 2 razy większy od żwacza. U zwierzęcia dorosłego stosunki ulegają odwróceniu - objętość trawieńca stanowi 1/9 objętości żwacza (ok. 10-151; pH 2-4). Trawieniec leży na dnie jamy brzusznej. Część środkowa i koniec posiadają luźną krezkę (Jedynie część wpustowa jest ustalona). W wysokiej ciąży może zostać zepchnięty do przodu - wędruje pod przedsionek żwacza w kierunku lewego dołu…
… dezynfekcyjnych, chwastobójczych, grzybobójczych.
Czynniki usposabiające
Tu należy wymienić: ciążę od 4 tygodnia przed porodem do 2-4 tygodnia po porodzie (przemieszczenie lewostronne), ciążę i okres okołoporodowy (niedobory makro- i mikroelementów, witamin, przejście organizmu z anabolizmu na katabolizm), wysoka mleczność (ponad przeciętna) - ok. 30kg mleka/dzień, rasy: rasy wysokomleczne (Jersey, holsztyno…
… :
a) urazowe zapalenie czepca,
b) ketoza: spontaniczna - 4 - 8 tygodni po porodzie, wtórna - każdy okres u krów z brakiem apetytu (badanie moczu),
c) choroby wątroby: stłuszczenie - 1-2 tygodnie po porodzie u krów nadmiernie otłuszczonych i nadmiernie produkcyjnych (wzrost bilirubiny powyżej 0,5 mg/dL, ASP - 80 u/l, GLDH powyżej 8 u/l, GGT powyżej 23 u/l),
d) choroby okresu poporodowego: porażenie poporodowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz