Ciek wodny - strona 6

Cystersi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

w znacznym stopniu było podyktowane warunkami terenowymi i umiejscowieniem cieku wodnego oraz drogi...

Zanieczyszczenia środowiska- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

z gospodarstw rolnych i hodowlanych, trawników - spływ zanieczyszczeń do cieków wodnych - tereny zabudowane...

Skały geologia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

sprawczymi erozji są oddziaływania cieków wodnych i wód opadowych Diageneza : ogół procesów w skorupie...

Roznorodnosc biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Tadeusz Trzmiel
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

i nie uprawiane obrzeża pól, zakrzewione i zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, które łączą...

Gleboznawstwo - wykład 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3640

zbiorowisk torfotwórczych wyróżnia się: 1) szuwarowe (blisko koryta cieku wodnego – najniżej położone tereny...