Ciało liczbowe

Rząd macierzy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

= . Twierdzenie Jeżeli jest bazą przestrzeni liniowej V nad ciałem liczbowym K to dla każdego wektora istnieje...

Własności wyznaczników-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

nad ciałem liczbowym K oraz to mówić będziemy, że jest liniową kombinacją wektorów jeśli istnieją skalary...

Kodowanie i kryptografia - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Kodowanie i kryptografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1540

nad ciałem liczbowym C, to dowolną sumę o postaci u = a1v1 + a1v1 + … + akvk w której są elementami ciała C...

Ciągi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

: a jeśli to także jeśli zaś to też Jeśli wyrazy ciągu są liczbami ( jest ciałem liczbowym), to ciąg nazywamy ciągiem liczbowym...

Płaszczyzna i prosta-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

nad ciałem liczbowym K. Przekształcenie takie, że nazywamy przekształceniem liniowym. Jeśli jest bazą...

Przestrzeń liniowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

nazywamy strukturę algebraiczną składającą się ze zbioru V (zwanego zbiorem wektorów), ciała liczbowego K...

Matematyka

Pobrań: 35
Wyświetleń: 2898

w zbiorze. Ciało liczbowe. Def. Działaniem wewnętrznym w zbiorze A nazywamy każde odwzorowanie iloczynu...