Ciągliwość - strona 7

Stale specjalne i stopy żelaza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

wytrzymałościowymi i ciągliwością w całym zakresie pracy. Do najważniejszych czynników decydujących o zastosowaniu...

Papy - wykłady

 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1631

się między sobą o więcej niż 2 do 8 jednostek penetracji w zależności od określonej wartości penetracji. Oznaczenie ciągliwości...

Opracowane pytania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • Podstawy nauki o materiałach
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

. Czyste metale: duża ciągliwość, mała twardość i wytrzymałość mechaniczna, dobra przewodność elektryczna...

Stal (wykład 4) sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

granicę plastyczności powyżej 275 MPa i wytrzymałość, odporność na pękanie, spawalność ciągliwość...

Materiały metalowe i ceraminiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

ciągliwości. Histereza jest miarą pochłaniania energii zarówno mechanicznej jak i elektrycznej. Wyraża...