Materiały metalowe i ceraminiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały metalowe i ceraminiczne - strona 1

Fragment notatki:


Wybrane definicje Anizotropia jest cechą ośrodka (ciała), polegającą na zależności niektórych jego właściwości
(mechanicznych, elektrycznych, optycznych) od kierunku, w którym tę właściwość się bada. Ciała
wykazujące anizotropię jednych właściwości, np. sprężystych, mogą nie wykazywać anizotropii
innych właściwości, np. optycznych.
Gęstość jest stosunkiem masy materiału do jego objętości i ma ona miano kg/m3.
Granica plastyczności wyznaczana jest przez charakterystyczną siłę na wykresie rozciągania,
wywołującą początek znacznych odkształceń trwałych, co można jednoznacznie wyznaczyć dla stali
niskowęglowych, dla których występuje górna i dolna granica plastyczności. Dla innych metali
wyznacza się umowną granicę plastyczności, która odpowiada umownemu odchyleniu przebiegu
krzywej rzeczywistej rozciągania od prostoliniowości. Wartość granicy plastyczności jest ilorazem
charakterystycznej siły i powierzchni przekroju początkowego próbki. Ma ona miano Pa - skrót od
Pascal.
Hartowanie stali jest procesem, podczas którego jest ona nagrzewana do odpowiednio
wysokiej temperatury, a potem szybko studzona, aby uzyskać drobnoziarnistą strukturę. Hartowanie
powoduje m.in. zwiększenie wytrzymałości stali, jej twardości i odporności na ścieranie, ale obniżenie
ciągliwości.
Histereza jest miarą pochłaniania energii zarówno mechanicznej jak i elektrycznej. Wyraża
się ją zwykle w procentach.
Materiały z gradientem właściwości charakteryzują się tym, że ich struktura fazowa lub
udział armatury wzmacniającej (włókien, prętów lub cząstek) zmienia się na przekroju, w wyniku
czego uzyskuje się odpowiednią zmianę właściwości.
Moduł sprężystości (zwany też modułem Younga) jest równy tangensowi kąta nachylenia
krzywej wydłużenia względnego próbki w funkcji naprężenia podczas rozciągania. Wyznacza się go z
prostoliniowego odcinka tej krzywej przed początkiem odkształcenia plastycznego. Ma on miano Pa.
Napięcie powierzchniowe charakteryzuje m.in. zdolność do rozpływania się cieczy po
powierzchni ciała stałego, a tym samym jego zwilżania. Zależy ono od temperatury oraz składu cieczy
i ma miano N/m (N skrót od Newton).
Naprężenie jest stosunkiem siły do przekroju poprzecznego. Ma ono miano Pa.
Odkształcenie materiału ma kilka składowych. W materiałach metalowych odkształcenie
całkowite składa się z plastycznego i sprężystego. W polimerach występuje jeszcze odkształcenie
wysokoelastyczne, które w elastomerach osiąga czasem kilkaset procent.
Odpuszczanie

(…)

…: Tak. Brąz jest zazwyczaj stopem miedzi z 9-11% cyny. Może on zawierać też różnorodne
modyfikatory (dodatki stopowe) poprawiające określone jego właściwości użytkowe. Brąz berylowy
stosowany jest m.in. na panewki łożysk ślizgowych. Z brązu łatwo odlewa się złożone kształty, np.
rzeźby i dzwony. Odmianami tego materiału są brązy cynowo-cynkowe, ołowiowe i krzemowe. Te dwa
ostatnie nie zawierają cyny.
(c…
… też modyfikatory (dodatki stopowe, np.
krzem ułatwiający odlewanie cienkich ścianek czy chrom zwiększający odporność na działanie
kwasów a także nikiel, mangan, wolfram, kobalt), które poprawiają określone jej właściwości
użytkowe. Takie stale nazywamy stopowymi.
18. Jakie zmiany powoduje hartowanie stali?
(a) Zwiększenie wydłużenia przy zerwaniu ( )
Komentarz: Nie, nagrzewanie a potem szybkie studzenie stali…
…°C ( )
Komentarz: Nie, gdyż może pracować długo w wyższych temperaturach.
(b) do 280°C (X)
Komentarz: Tak, odpowiedź prawidłowa, gdyż zależnie od składu żeliwa w temperaturach 280-360°C
zaczynają zachodzić w nim przemiany fazowe, co zmienia jego właściwości.
(c) do 500°C ( )
Komentarz: Nie, gdyż w takiej temperaturze zachodzą przemiany fazowe, co zmienia jego
właściwości. W takich temperaturach prowadzi się wyżarzanie odprężające, które powoduje zanik
naprężeń własnych.
(d) do 800°C ( )
Komentarz: Nie, gdyż w takiej temperaturze zachodzą intensywnie przemiany fazowe oraz następuje
odwęglanie, co zmienia istotnie jego właściwości.
44. Czego miarą jest moduł sprężystości?
(a) Wytrzymałości statycznej ( )
Komentarz: Nie, miarą wytrzymałości statycznej jest naprężenie rozciągające, które powoduje…
…. W przypadku metali i polimerów termoplastycznych rejestruje się odkształcenie trwałe, tj.
plastyczne. Stosunek siły działającej na wgłębnik do powierzchni powstałego odcisku jest miarą
twardości (miano Pa). W przypadku elastomerów miarą twardości jest głębokość pogrążenia
wgłębnika w badaną próbkę wyrażona w jednostkach skali aparatu pomiarowego.
Udarność charakteryzuje odporność materiału na obciążenia dynamiczne. Mierzy się ją przy
pomocy młotów wahadłowych różnej konstrukcji. Miarą udarności jest ilość energii zużytej na
odkształcenie i zniszczenie próbki, może być ona odniesiona do jej początkowego przekroju. Dlatego
ma miano J (J skrót od Joul) lub J/m2.
Współczynnik tarcia jest to stosunek siły działającej stycznie do płaszczyzny (siły tarcia), po
której przesuwa się próbkę do siły normalnej, tj…
… ( )
Komentarz: Nie, bo szkło ołowiowe jest zbyt drogie. Takie szkło stosuje się do wytwarzania naczyń
kryształowych.
(b) Z poliuretanu ( )
Komentarz: Nie, bo jest zbyt łatwo odkształcalny.
(c) Ze szkła sodowego (X)
Komentarz: Tak, odpowiedź prawidłowa, gdyż to jest najtańsze szkło, które spełnia wymogi
odpowiedniej przezroczystości i odporności na zarysowanie.
(d) Ze szkła wodnego ( )
Komentarz: Nie, bo szkło…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz