Szkła i ceramika szklana - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkła i ceramika szklana - omówienie - strona 1 Szkła i ceramika szklana - omówienie - strona 2 Szkła i ceramika szklana - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Szkła i ceramika szklana
Definicja szkła
Szkło jest bezpostaciową substancją, otrzymywaną ze stopionej mieszaniny odpowiednich
materiałów (tlenków), która przy chłodzeniu ze stanu ciekłego przechodzi w stan szklisty,
odpowiadający stanowi przeobrażonej cieczy przechłodzonej
Historia Szkła
Jak wykazały badania archeologiczne już sześć tysięcy lat temu znana była sztuka
wytwarzania szkła. Kolebką hutnictwa były starożytne: Egipt, Syria i Rzym. Egipcjanie
potrafili barwić i mącić szkło, zdobić je przez wtapianie barwnych nici szklanych, jak również
szlifować szkło i rytować na nim, a ok.1400 r. p. n. e. umieli wytwarzać naczynia z
różnobarwnej mozaiki szklanej. Szklarstwo rozwijało się równolegle również w
Mezopotamii. Przypuszcza się, że Asyria swoją sztukę szklarską rozwinęła samodzielnie.
Opis struktury szkieł
Podstawową jednostką strukturalną szkła jest czworościan, w którym znajduje się kation
krzemu otoczony czterema anionami tlenu. Atomy tlenu są wspólne w narożach
sąsiadujących ze sobą czworościanów, tworząc trójwymiarowe wiązanie, lub tworzą
krystaliczną sieć przestrzenną
Głównymi składnikami większości rodzajów szkła są: krzemionka (SiO2) lub jej związki z
innymi tlenkami., tj. krzemiany. Krzemionka uczestniczy w dużym stopniu w budowie
skorupy ziemskiej; jest najtańszym materiałem ze wszystkich surowców wykorzystywanych
przez człowieka
Dodatkowo do szkieł można wprowadzić tlenki modyfikujące strukturę szkła (np.Na2O,
MgO, K2O), jony metalu nie przyłączają się do sieci przestrzennej pozostając w położeniach
międzysieciowych
Proces tworzenia szkieł
Przeobrażenie witryfikacyjne jest to przemiana odwracalna. Specyfikę tego przejścia dobrze
obrazują zmiany lepkości, w funkcji temperatury dla szkła i kryształu. Kryształ, osiągając
temperaturę topnienia, przechodzi w ciecz (stop). Odbywa się to w stałej, charakterystycznej
dla danej substancji krystalicznej, temperaturze. Przejściu temu towarzyszy gwałtowny
spadek lepkości. Szkło podczas ogrzewania zmienia swoją lepkość stopniowo, przechodząc
najpierw w ciecz przechłodzoną, a potem w zwyczajną
Właściwości szkieł
Szkło jako tworzywo jest cenione przede wszystkim za następujące właściwości:
1.optyczne
2.cieplne
3.mechaniczne
4.chemiczne
5.dielektryczne
www.chomikuj.pl/MarWag987
Zastosowanie:
• szkło budowlane
• szkło techniczne
• szkło optyczne,
• szkło gospodarcze
• opakowania szklane
Proces technologiczny wytwarzania szkła
Na proces technologiczny składa się wiele operacji i czynności, podczas których należy
utrzymywać odpowiednie warunki temperatury, atmosfery i ciśnienia gazów. Temperatura to
czynnik decydujący o skuteczności topnienia, atmosfera wpływa na czystość, ciśnienie zaś na
jednorodność masy szklanej.
Do zespołu operacji i czynności procesu technologicznego należą : sporządzenie
zestawu szklarskiego, topienie, formowanie wyrobów, odprężanie uformowanych wyrobów
oraz wykończanie
Operacja sporządzenia zestawu szklarskiego obejmuje:
1) odważanie surowców,
2) mieszanie surowców,
3)

(…)

… i szkłem ma znacznie lepsze właściwości. Jest
to tworzywo wyjątkowo drobnoziarniste, o dużej wytrzymałości mechanicznej i znacznie
odporniejsze na uderzenia. Agalit (arco) jest jeszcze mniej porowaty niż porcelana, przez co
jego powierzchnia staje się idealnie gładka i stuprocentowo higieniczna.
Szkło w warunkach normalnych pod względem termodynamicznym, zawsze ma tendencję do
przejścia do stanu…
…, chlorki, węgiel, itp.
Dewitryfikaty stosowane są do:
- wyrobu naczyń kuchennych i stołowych:
- na izolatory
- do budowy wymienników ciepła
- w technice jądrowej, do produkcji prętów kontrolnych dla reaktorów atomowych
- na powierzchnie ślizgowe łożysk i wirniki pomp
- w przemyśle chemicznym i petrochemicznym- do produkcji rur rurociągów
- w przemyśle tekstylnym do wytwarzania prowadników do nici…
…. Masa szklana w wyniku tych czynności
osiąga odpowiednią ciągliwość (lepkość) i temperaturę do wytwarzania wyrobów szklanych.
www.chomikuj.pl/MarWag987
Hartowanie szkła polega na ogrzaniu tafli szklanych do temperatury około 700 oC i
schłodzeniu ich zimnym powietrzem. Dodatkowym efektem hartowania oprócz poprawy
własności jest uzyskanie przez szkło cech bezpieczeństwa. Hartowane szkło ma bardzo
twarde…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz