Materiały ceramiczne

note /search

Ceramika narzędziowa, węgliki spiekane i cermetale - wytwarzanie

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6237

CERAMIKA NARZĘDZIOWA, WĘGLIKI SPIEKANE I CERMETALE: WYTWARZANIE: Metody wytwarzania ceramiki narzędziowej: Ceramikę narzędziową wytwarza się metodami metalurgii proszków, jednakże nie zawiera ona metalu wiążącego jak ma to miejsce w przypadk...

Własności materiałów ceramicznych

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1722

Własności materiałów ceramicznych Własności materiałów ceramicznych zależą nie tylko od ich składu surowcowego i zawartości poszczególnych faz, lecz także od struktury. O strukturze materiałów ceramicznych decyduje technologia przygotowania surowców oraz przemiany fazowe zachodzące w procesie ...

Twardość materiałów ceramicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

Sprawozdanie posiada następujące rozdziały: wstęp teoretyczny, cel ćwiczenia, wykonanie, obliczenia i wnioski. W sprawozdaniu znaleźć można liczne obliczenia, wzory, tabele oraz wykresy. (…) …) uzyskujemy np. wysoką temperatura ...

8 grup ceramiki stosowanej w elektrotechnice

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1274

8 grup ceramiki stosowanej w elektrotechnice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Porcelana elektrotechniczna (g.100) Steatyt, forsteryt (g.200) Tytaniany (g.300) Kordieryt, celsjan (g.400) Ma...

Cermaika porowata

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3024

-1Ceramika Materiałami ceramicznymi nazywamy materiały nieorganiczne i niemetaliczne o kowalencyjnych i jonowych wiązaniach międzyatomowych. Materiały ceramiczne otrzymywane są zazwyczaj w procesie wysokotemperaturowym, podczas którego zachodzą nieodwracalne reakcje. Do materiałów ceramicznych...

Materiały ogniotrwałe

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1904

ceramiczne materiały z tlenku glinu, ceramiczne materiały korundowe, tworzywa ceramiczne otrzymywane przez spiekanie proszków złożonych gł. z tlenku glinu α-Al2O3; odznaczają się ogniotrwałością ok. 2000°C; odporne na ścieranie i działanie czynników chem., w tym stopionych: sody, szkła, żużla i in.;...

Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych - omówienie...

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1925

-1- Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych Ceramikę stanowią materiały o jonowych i kowalencyjnych wiązaniach międzyatomowych, wytwarzane zwykle w wysokotemperaturowych procesach związanych z przebiegiem nieodwracalnych reakcji fizykochemicznych. Ta prezentacja ma służyć jako m...

Szkła i ceramika szklana - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2499

Własności mechaniczne szkieł • Gęstość 2.1 –6.5 g/cm3(najczęściej 2.5 g/cm3), • Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,06 do 1x10-6K-1 • Wytrzymałość ...

Szkła i ceramika szklana - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiały ceramiczne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2254

Szkła i ceramika szklana Definicja szkła Szkło jest bezpostaciową substancją, otrzymywaną ze stopionej mieszaniny odpowiednich materiałów (tlenków), która przy chłodzeniu ze stanu ciekłego przechodzi w stan szklisty, odpowiadający stanow...