Własności materiałów ceramicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własności materiałów ceramicznych - strona 1 Własności materiałów ceramicznych - strona 2

Fragment notatki:

Własności materiałów ceramicznych
Własności materiałów ceramicznych zależą nie tylko od ich składu surowcowego i
zawartości poszczególnych faz, lecz także od struktury. O strukturze materiałów
ceramicznych decyduje technologia przygotowania surowców oraz przemiany fazowe
zachodzące
w procesie wypalania.
Wszystkie
tworzywa
ceramiczne

materiałami
twardymi
i jednocześnie kruchymi. Można zatem wyróżnić cechy materiałowe korzystne i
niekorzystne
Z punktu widzenia zastosowań inżynierskich
materiałowymi są:
duża twardość,
mała gęstość,
odporność na ściskanie,
odporność na wysokie temperatury,
odporność na korozje,
odporność na ścieranie,
trwałość kształtu,
odporność na pełzanie,
korzystny stosunek ciężar/objętość
korzystnymi
cechami
Niekorzystne cechy ceramiki to:
kruchość,
niska plastyczność,
wrażliwość na udary cieplne.
Korzystne cechy materiałów ceramicznych umożliwiają zastosowanie ich w skrajnych
warunkach eksploatacji np. wysoka temperatura, środowisko korozyjne, w jakich nie
jest możliwe stosowanie metali i tworzyw sztucznych
Elektroceramika
W dziedzinie ceramiki elektronicznej wykorzystuje się następujące własności
materiałów ceramicznych:
dielektryczne,
ferroelektryczne,
magnetyczne,
piezoelektryczne,
półprzewodnikowe
www.chomikuj.pl/MarWag987
Elementy ceramiczne stosowane w elektrotechnice
Do najważniejszych wyrobów z zakresu elektroceramiki zalicza się zarówno
elementy bierne takie jak:
izolatory,
kondensatory,
rezystory,
termistory,
warystory,
podłoża dla elementów czynnych w mikroobwodach scalonych, jak też
elementy czynne, takie jak, tranzystory, filtry, przetworniki, czy stałe elektrolity
Porcelanowe izolatory wysokonapięciowe i porcelanowe części izolacyjne
aparatury elektrotechnicznej stosowane są do izolowania przewodów i części
metalowych znajdujących się pod napięciem
Kondensatory są to elementy elektryczne bierne. Podstawowym parametrem
użytkowym kondensatorów jest pojemność C. Kondensator stanowi układ co
najmniej
dwóch
elektrod
wykonanych
z materiału przewodzącego odizolowanych od siebie dielektrykiem.
Rezystory są to elementy elektryczne bierne, których podstawowym parametrem
użytkowym jest rezystancja R.
Zadaniem elementów rezystywnych w obwodach elektrycznych jest rozpraszanie
strumienia
elektronów
w
ich
przepływie,
z wynikającymi stąd spadkami napięcia i wydzielaniem się ciepła Joule'a lub
promieniowania elektromagnetycznego w ilości odpowiadającej rozpraszanej mocy
elektrycznej.
Termistorami nazywa się elementy półprzewodnikowe których, rezystancja silnie
zależy od temperatury. Zależnie od materiału półprzewodnikowego możemy
wyróżnić:
termistory typu NTC – o ujemnej wartości
temperaturowego współczynnika rezystancji,
termistory typu PTC – o dodatniej wartości
temperaturowego współczynnika rezystancji,
termistory typu CRT – o rezystancji
zmieniającej się skokowo po nagrzaniu
do temperatury charakterystycznej
Warystory są elementami półprzewodnikowymi, których rezystancja zależy silnie od
wartości doprowadzonego

(…)

… po nagrzaniu
do temperatury charakterystycznej
Warystory są elementami półprzewodnikowymi, których rezystancja zależy silnie od
wartości doprowadzonego napięcia.
W przypadku podłoży i obudów układów scalonych chodzi na ogół
o wielowarstwowe elementy ceramiczne, w których umieszczone są układy scalone
(wykonane w płytkach krzemowych) oraz przewodzące ścieżki doprowadzające
sygnały elektryczne do układów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz