Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych - omówienie - strona 1 Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych - omówienie - strona 2 Porównanie własności głównych materiałów ceramicznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

-1-
Porównanie własności głównych
materiałów ceramicznych
Ceramikę stanowią materiały o jonowych i kowalencyjnych wiązaniach
międzyatomowych, wytwarzane zwykle w wysokotemperaturowych procesach
związanych z przebiegiem nieodwracalnych reakcji fizykochemicznych. Ta
prezentacja ma służyć jako materiał dydaktyczny, w którym opisana jest część
własności materiałów ceramicznych. Materiały te mają wiele cech wspólnych, ale
jednak różnią się od siebie. Różnice te klasyfikują nam materiały ceramiczne i
nadają tym materiałom konkretne zastosowania.
Własności fizyczne
-2-
-3-
-4-
Własności mechaniczne
-5-
Od działającej siły i od odległości pomiędzy podporami zależy wartość
momentu gnącego, natomiast wskaźnik wytrzymałości zależy od geometrii
przekroju.
Udarność – jest to cecha określająca odporność na gwałtowne obciążenia.
Jak wiadomo części maszyn narażone są na działanie sił dynamicznych.
Próba udarności polega na złamaniu jednym uderzeniem młota
wahadłowego Charpy’ego, próbki z naciętym karbem (w kształcie litery U –
rys a, lub V – rys b) podpartej swobodnie na obu końcach i pomiarze pracy
jej złamania.
Uderzenie w próbkę następuje z przeciwległej strony karbu. Jako wynik
próby udarności podaje się zużytą energię K (J) na złamanie próbki.
Odporność na udary cieplne - Nowoczesna ceramika
wysokotemperaturowa znajduje zastosowanie w elementach silników
spalinowych, gdzie narażona jest na gwałtowne zmiany temperatury i
naprężeń. Powszechnie wiadomo, że materiały ceramiczne są wrażliwe na
gwałtowne zmiany temperatury objawiające się ich pękaniem. Odporność
na udary cieplne dla ceramiki waha się od 80° dla szkła sodowego, do
C
500° dla azotku krzemu. Testem na odporno ść na zmiany temperatury
C
jest wrzucenie do zimnej wody próbek ceramicznych, nagrzewanych do
coraz to wyższych temperatur. Miarą odporności na udary cieplne jest
maksymalna różnica temperatur jaką próbka wytrzymuje.
-6-
Twardość -Twardość jest to zdolność materiału do przeciwstawiania
się odkształceniom plastycznym (zarysowania, wgniecenia itp.)
Oddziaływania mechaniczne przy miejscowym wywieraniu nacisku na małą
jego powierzchnię. Do oznaczenia twardości używa się skali Mohsa.
-7-
Własności elektryczne i magnetyczne
Przenikalność elektryczna względna - Przenikalność
elektryczną można, zatem (zgodnie ze wzorem) opisać jako stosunek
pojemności kondensatora cx , między okładkami, którego znajduje się
materiał ceramiczny, do pojemności tego samego kondensatora c0 z
próżnią między okładkami.
Wytrzymałość elektryczna - (wytrzymałość dielektryczna) jest to
właściwość dielektryka określająca jego odporność na wystąpienie
przebicia elektrycznego. Liczbowo równa zwykle najmniejszej wartości
napięcia powodującego przebicie w warstwie o jednostkowej grubości.
Typowe izolatory ceramiczne posiadają wytrzymałość elektryczna rzędu 30
kV/min.
Własności chemiczne
Ceramika należy do materiałów o najwyższej odporności korozyjnej.
Właściwości chemiczne ceramiki są ściśle związane z korozją i

(…)

…° dla szkła sodowego, do
C
500° dla azotku krzemu. Testem na odporno ść na zmiany temperatury
C
jest wrzucenie do zimnej wody próbek ceramicznych, nagrzewanych do
coraz to wyższych temperatur. Miarą odporności na udary cieplne jest
maksymalna różnica temperatur jaką próbka wytrzymuje.
-6-
Twardość -Twardość jest to zdolność materiału do przeciwstawiania
się odkształceniom plastycznym (zarysowania, wgniecenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz