Ciąg przestępstw - strona 4

Prawo Karne(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

pozbawienia wolności środki karne Ciąg przestępstw - zasada łączenia kar nie stosuje się do ciągu przestępstw...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Indecki
 • Prawo karne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6167

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

PRAWO KARNE - Kryminologia

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1820

OPRACOWANIE NA EGZAMIN 1. Pojęcie prawa karnego. Prawo karne (materialne) – dziedzina prawa określająca czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej. ...

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

i przy przyjęciu, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw określony w art. 91 § 1 k.k. na mocy art. 233 § 1 k.k. w zw...

Prawo karno skarbowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1372

publicznoprawnej) w przypadku umyślnego przestępstwa skarbowego jest duża art37par1pkt1KKS E ciąg przestępstw...

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aneta Michalska-Warias
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 7917

wolności 15 lat pozbawienia wolności. Instytucja ciągu przestępstw skarbowych art. 37§ 1 kks Rozdział II...