O fazach in rem i in personam

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
O fazach in rem i in personam - strona 1 O fazach in rem i in personam - strona 2 O fazach in rem i in personam - strona 3

Fragment notatki:

I KZP 4/07    ZAGADNIENIE PRAWNE    Czy  osobie,  której  zachowanie  jest  przedmiotem  postępowania  przygotowawczego zakończonego w fazie  in rem,  przysługuje prawo do  obrony  w  tym  postępowaniu  polegające  na  możliwości  składania  fałszywych  zeznań  na  okoliczności  tego  zachowania,  wyłączające  odpowiedzialność karną z art. 233 § 1 k.k., czy też prawo do obrony na  tym  etapie  postępowania  karnego  może  być  realizowane  jedynie  w  wyniku skorzystania z uprawnienia określonego w art. 183 § 1 k.p.k.?    Przedstawione przez Sąd Okręgowy w sprawie Leokadii N. oskarżonej z art. 233 § 1 kk i inne     Uzasadnienie    Prokurator Rejonowy w B. oskarżył Leokadię N. o to, że:  I.  W  dniu  25  sierpnia  2005  r.  w  B.,  (...)  będąc  uprzednio  uprzedzona  o  odpowiedzialności  karnej  za  mówienie  nieprawdy  i  za  zatajanie  prawdy  i  składając  zeznanie  mające  służyć  jako  dowód  w  postępowaniu  przygotowawczym  nr  RSD  –  1696/05  prowadzonym  w  Komendzie  Miejskiej  Policji zeznała nieprawdę, że to spadkodawczyni Janina C. osobiście, odręcznie  sporządziła treść i datę testamentu, tj. o czyn z art. 233 § 1 k.k.,  II.  W  dniu  3  października  2005  r.  w  B.,  (...)  będąc  uprzedzona  o  odpowiedzialności  karnej  za  mówienie  nieprawdy  i  za  zatajanie  prawdy  i  składając  zeznanie  mające  służyć  jako  dowód  w  postępowaniu  przygotowawczym  nr  RSD  –  1696/05  prowadzonym  w  Komendzie  Miejskiej  Policji zeznała nieprawdę, że to Janina C. sporządziła treść i datę testamentu, tj.  o czyn z art. 233 § 1 k.k.,  III.  W  dniu  31  stycznia  2006  r.  w  B.,  (...)  będąc  uprzednio  uprzedzona  o  odpowiedzialności  karnej  za  mówienie  nieprawdy  i  za  zatajanie  prawdy  i  składając  zeznanie  mające  służyć  jako  dowód  w  postępowaniu  przygotowawczym  nr  RSD  –  1696/05  prowadzonym  w  Komendzie  Miejskiej  Policji zeznała nieprawdę, że to Janina C. sporządziła treść i datę sporządzenia  testamentu, tj. o czyn z art. 233 § 1 k.k.    Sąd  Rejonowy  w  B.  wyrokiem  z  dnia  14  sierpnia  2006  r.  w  sprawie  II  K  236/06 Leokadię N. uznał za winną popełnienia zarzuconych jej czynów opisanych w  pkt. I, II i III i przy przyjęciu, iż czyny te stanowią ciąg przestępstw określony w art.  91  §  1  k.k.  na  mocy  art.  233  §  1  k.k.  w  zw.  z  art.  91  §  1  k.k.  skazał  ją  na  karę  8 

(…)

…, składa
fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub
jego najbliższy. Regulacja ta przewiduje sytuację, kiedy pomimo wypełnienia przez
sprawcę znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 233 § 1 k.k., nie można
go ukarać. Dyspozycja tej regulacji nie określa kontratypu, a jedynie wskazuje, że w
sytuacji w niej opisanej wyłączone jest ściganie sprawcy fałszywych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz