Chwała - strona 13

Orygenes - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

. Zmartwychwstanie ciała wg 1 Kor 15: „ciało chwały”. Apokatastaza (gr. apokatastasis - powrót do poprzedniego stanu...

Gnoza - definicja i cechy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

1999, 47-96. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses II, 3, 2, cyt. za: Chwałą Boga żyjący człowiek, Wybór...

Rola filozofii w życiu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

społeczna i polityczna. Stąd krytyka (oprócz ascezy) także stoicyzmu. Chwała pracy to błogosławieństwo...

Proroctwa Mesjańskie Starego Testamentu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paweł Barylak
 • Chrystologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1673

mówiąc o zmartwychwstaniu cytuje ten psalm. W Hbr 1,3-5 „Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały...

Istota Zmartwychwstania Chrystusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w Boskim życiu chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć...