Chlorek winylu - strona 5

Wykład - chemia materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia materiałów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 812

) poli(tlenek etylenu) (PEO) poli(chlorek winylu) (PCW, PVC) politetrafluoroetylen (PTFE) poli(metakrylan...

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

(chlorokauczuk, kopolimery, chlorki winylu) oraz naturalne (szelak, kalefonia), asfalty i bitumy, estry, celulozy...

Kompozyty ceramika i polimer - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

. Przykładowe termoplasty stosowane jako osnowa kompozytów polimerowych: • Poliamidy • Polistyren • Poli(chlorek...

Materiały pomocnicze do laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

kopolimeru chlorek winylu/octan winylu. Ad 2. Oddziaływania międzycząsteczkowe Siły międzycząsteczkowe wiążą...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680

się: polietylen, tlenek etylenu, chlorek winylu etanol, styren. Polietylen jest jednym z najtańszych tworzyw...

Zjawiska autoimmunizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

tytoniowy mają związek z zespołem Goodpasture'a a chlorek winylu i związki krzemu indukują twardzinę...

Materiałoznastwo - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

poli(chlorek winylu). Dążenie do uproszczenia zapisu niejednokrotnie długich nazw, spowodowało...