Chlorek baru siarczan - strona 2

Ścieki - informacje wstępne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

(tzw swoiste ) oraz pochodzące z zanieczyszczeń (tzn obce). - siarczany, razem z chlorkami są miarą...

Impregnaty solne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

chromu, siarczan cynku i związki arsenu, CZC - związki chromu i chlorek cynku, CFA - związki chromu...

Analiza wody- omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1575

), utlenialność oraz suchą pozostałość, żelazo, glin mangan, potasowce, chlorki, siarczany, krzemionkę, azotany...

Aniony i kationy

 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4193

siarczkowy SO4--⇒BaSO4-siarczan baru KATIONY: 1 Grupa:1)Uzupełnić podane nazwy i wzory: (PbOH)NO3-hydroazotan...

Zanieczyszczenia wody

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Źródła zanieczyszczeń wody dla: CHLORKÓW: -mogą pochodzić z gruntu, z pokładów naturalnych soli...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2310

, BF4-, NF4+, SF6, PF6-, HCO3-, WO42-, CH3Cl, B[OH]4-, NH2Cl, MnO4-, [Al(OH)6]3-, {Zn(OH)4}2-, NO3-, NO2...