Elektrochemia ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrochemia ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Ma 1,5 stron. Porusza takie kwestie jak: reakcje homogeniczne, reakcje heterogeniczne, sopień utlenienia pierwiastka, prawo Guldenberga.

WODOROTLENKI :
NaOH - sodu
Mg(OH)2 - magnezu
Fe(OH)2 - żelaza (II)
Fe(OH)2 - żelaza (III)
Cu(OH) - miedzi (I)
Cu(OH)2 - miedzi (II)
Cr(OH)2 - chromu (II)
Cr(OH)3 - chromu (III)
KWASY:
HNO2 - azotowy (III)
HNO3 - azotowy (V)
H2SO3 - siarkowy (IV)
H2SO4 - siarkowy (VI)
HClO - chlorowy (I)
HClO3 - chlorowy (III)
HClO4 - chlorowy (V)
H2MnO4 - manganowy (VI)
HMnO4 - manganowy (VII)
P2O5 + H2O=>2HPO3 - metafosforowy (V)
P2O5 + 3H2O=>2H3PO4 - ortofosforowy (V)
KWASY BEZTLENOWE:
HCL - chlorowodorowy
H2S - siarkowodorowy
SOLE:
K.siarkowy(VI) + wodorotlenek żelaza (III) =>
=> siarczan (VI) żelaza (III) + woda
3H2SO4 + 2Fe(OH)3 => F22(SO4)3 + 6H2O
Fosforan(V)cynku(II) + chlorek potasu
Zn3(PO4)2 + 6KCl => 3ZnCl2 + 2K3PO4
3Ca(OH)2 + 2H3PO4 => Ca3(PO4)2 + 6H2O
REDOKS:
Mg+NO3-=>Mg2++NH4+ [ 4Mg0-8e=>4Mg2+; N5++8e=>N-3 ; 4Mg0+NO3-+10H+ =>4Mg2++NH4++3H2O]
siarczan(V) ???? - SO32-+Br2 => SO42-+Br- [Br20+2e=>2Br- ; S4+-2e => S6+ ; Br02+SO32- +2OH- =>2Br-+SO42- + H20 ]
Cu++MnNO2=> Cu2+ + Mn2+ [Cu2+-1e=>Cu2+ /*2 ; Mn4++2e=>Mn2+ ; 2Cu++MnO2+4H+ => 2Cu2++Mn2++2H2O
bromek glinu(III)+siarczan(VI)cynku -- 2AlBr3 + 3ZnSO4=>Al2(SO4)3 + 3ZnBr2
siarczan(IV)ołowiu(II)+chlorek potasu - PbSO3 + 2KCl => PbCl2 + K2SO4
azotan(V)miedzi(II)+węglan żelaza (III) - 3Cu(NO3)2 + Fe2(CO3)3 => 3CuCO3 + 2Fe(NO3)3
fosforan(V)magnezu + chlorek amonu - Mg3(PO4)2 + 6NH4Cl => 3MgCl2 + 2(NH4)3PO4
Reakcje homogeniczne - są to reakcje w których wszystkie substraty i produkty znajdują się w tej samej fazie np. realne w roztworach całk. się mieszających NaOH + HCl => NaCl + H2O. Homogeniczne są wszystkie reakcje między gazami w całej objętości gazu bez udziału powierzchni granicznych.
Reakcje heterogeniczne przebiegają na granicy dwóch faz: 1.reagujące substraty znajdują się w różnych fazach C(S)+O2(G)=>CO2(G) ; 2. Powstające produkty są w innej fazie niż substraty Ag+(C)+Cl+(C)=>AgCl(S) ; 3.Wszystkie reagenty znajdują się w ekstremalnych fazach.
REAKCJE:
cząsteczkowe - przeb.przew. w fazie gazowej, rzadziej w rozpuszczalnikach ale nie polowych, dość powolne, 2SO2+SO4=>2SO3
jonowe - przebiegają przeważnie w roztw. wodnych, przebiegają b.szybko, Ba2++SO2-4=>BaSO4.
rodnikowe - zachodzą wtedy kiedy w procesie wstępnym następuje rozbicie trwale cząstki, przyczyną powst. rodnika jest najczęściej absorbcja kwantu promieniowania elektromagnetycznego, b.szybkie.
Rodniki są to b.aktywne, nietrwałe grupy atomów lub grupy atomów mający niesparowane elektrony.
Stopień utlenienia pierwiastka

(…)

… dla danej reakcji i danej temperatury.
V=k[A]a[B]b k-stała szybkość reakcji chemicznej k=Ae^(-E/RT), dla dysocjacji jest stałą dysocjacji
WODOROTLENKI :
NaOH - sodu
Mg(OH)2 - magnezu
Fe(OH)2 - żelaza (II)
Fe(OH)2 - żelaza (III)
Cu(OH) - miedzi (I)
Cu(OH)2 - miedzi (II)
Cr(OH)2 - chromu (II)
Cr(OH)3 - chromu (III)
KWASY:
HNO2 - azotowy (III)
HNO3 - azotowy (V)
H2SO3 - siarkowy (IV)
H2SO4 - siarkowy (VI…
… mas: Substraty reagują dopóty dopóki stosunek iloczynu stężeń produktu do iloczynu stężeń substrató nie osiągnie wartości stałej dla danej reakcji i danej temperatury.
V=k[A]a[B]b k-stała szybkość reakcji chemicznej k=Ae^(-E/RT), dla dysocjacji jest stałą dysocjacji
WODOROTLENKI :
NaOH - sodu
Mg(OH)2 - magnezu
Fe(OH)2 - żelaza (II)
Fe(OH)2 - żelaza (III)
Cu(OH) - miedzi (I)
Cu(OH)2 - miedzi (II)
Cr…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz