Cezura - strona 11

Historia filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 5901

prawdziwą, jesteśmy i musimy być szczęśliwi. Tradycja: Arystotelesowska Istnieje nieprzekraczalna cezura...

Filozofia

 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 7931

prawdziwą, jesteśmy i musimy być szczęśliwi. Tradycja: Arystotelesowska Istnieje nieprzekraczalna cezura...

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki
 • Historia mediów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2940

(...)Od stycznia 1832 roku zaczęła wychodzić w Warszawie „Gazeta Codzienna", która początkowo bezbarwna zaczęła nabierać kolorów po zakupieniu jej w 1859 roku przez Leopolda Kronenberga, który powierzył redakcję Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Zmieniono następnie tytuł na „Gazetę Polską" ...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 728

cezurą początkową stał się rok 1454 i wydany wtedy przywilej cerkwicko-nieszawski. Oddawał on sejmikom...

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4004

Nauka ekonomii i jej przedmiot. Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Podstawowe problemy wyborów ekonomicznych. Krzywa możliwości produkcyjnych, jako narzędzie analizy ekonomicznej. Krzywa możliwości produkcyjnych. Rzadkość e...

Rozwój bankowości w Polsce

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3276

roz­biorów rozpada się na dwa okresy. Ich cezurą jest powstanie pierwszych banków akcyjnych na przełomie...