Mikroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 6965
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - strona 1

Fragment notatki:

Nauka ekonomii i jej przedmiot. Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Podstawowe problemy wyborów ekonomicznych. Krzywa możliwości produkcyjnych, jako narzędzie analizy ekonomicznej. Krzywa możliwości produkcyjnych. Rzadkość ekonomiczna. Zasada rosnącego kosztu alternatywnego. Prawo malejących krańcowych przychodów. Systemy gospodarcze. Zalety gospodarki rynkowej. Wady rynków. Efekty zewnętrzne. Mieszana gospodarka rynkowa. Teoria rynku. Model przepływu towarów i pieniądza. Analiza popytu rynkowego. Popyt, prawo popytu. Paradoksy ? Giffena, Veblena, Spekulacyjny. Dochód realny, dochód nominalny. Analiza podaży rynkowej i równowaga rynkowa. Rodzaje podaży. Prawo podaży, wielkość podaży. Równowaga rynkowa. Poziom równowagi rynkowej. Niedobór rynkowy. Zmiany stanów równowagi rynkowej. Wzrost podaży. Rynek regulowany ? ceny maksymalne i minimalne oraz ich wpływ na stan rynku. Teoria gospodarstwa domowego. Teoria użyteczności. Rozkład i wykresy użyteczności. Maksymalizacja użyteczności przez gospodarstwo domowe. Teoria obojętności. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Funkcja produkcji w okresie krótkim ? analiza prawa wydajności nieproporcjonalnej ( nieproporcjonalnych przychodów). Koszty produkcji. Zysk normalny, Zysk ekonomiczny. Podstawowa klasyfikacja kosztów produkcji. Koszty długookresowe przeciętne, długookresowa krzywa kosztów przeciętnych. Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Rynek kapitałowy. Terminowe papiery wartościowe. Giełda papierów wartościowych i jej charakterystyka. Dochody z czynników produkcji.

Temat: Nauka ekonomii i jej przedmiot
Ekonomia jest zaliczana do nauk:
Empirycznych, - bo bada rzecz w namacalny sposób i poszukuje prawidłowości (obiektywnych) i je ustawicznie konfrontuje
Społecznych, - bo bada zachowania ludzi w procesach gospodarczych
Ze względu na zakres badań ekonomia dzieli się na:
Makroekonomię - zajmuje się badaniem gospodarki, jako całości oraz formułowaniem i analizą współzależności w niej występujących. Pomija cząstkowe i indywidualne działania i zjawiska gospodarcze
Mikroekonomię - bada zachowania podstawowych podmiotów gospodarujących (głównie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) oraz analizuje działania poszczególnych rynków (rynków dóbr konsumpcyjnych i czynników wytwórczych) za pośrednictwem, których podmioty gospodarujące nawiązują kontakty, wymieniają informacje i podejmują decyzje. Pomija ogólne zależności występujące w gospodarce.
Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Obszarem badawczym ekonomii są procesy gospodarcze, a jej celem jest odkrywanie i formułowanie prawidłowości, które rządzą ludźmi.
Podział procesu gospodarczego:
Produkcja
Podział
Wymiana
Konsumpcja
Proces gospodarczy odbywa się w warunkach ograniczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb.
Koszt alternatywny - wartość najcenniejszej korzyści utraconej w skutek dokonanego wyboru
Temat: Podstawowe problemy wyborów ekonomicznych. Krzywa możliwości produkcyjnych, jako narzędzie analizy ekonomicznej.
Rzadkość ekonomiczna - oznacza, że z ograniczonych zasobów można wytworzyć ograniczoną ilość produktów.
Krzywa możliwości produkcyjnych - zbiór kombinacji dwóch dóbr (lub dwóch agregatów dóbr), które społeczeństwo jest w stanie wytworzyć w danym czasie wykorzystując w pełni i najlepiej dane zasoby.
Przykład:
Zakładamy, że:
1° W gospodarstwie produkowane są 2 dobra:
Żywność.
Książki.
2° Gospodarka dysponuje określonymi zasobami, wśród których znajdują się tzw. czynniki stałe i czynniki zmienne.
3° Czynnikami stałymi

(…)

… lukę prawna lub lamie prawo)
25. XI. 2008R., 2.XII. 2008R.
Teoria gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe - pojecie i funkcje ekonomiczne
Teoria użyteczności
Użyteczność. Użyteczność całkowita i krańcowa
Prawo malejącej użyteczności krańcowej
Maksymalizacja użyteczności przez gospodarstwo domowe ( optimum gosp. Domowego, równowaga gosp. Domowego). II prawo Gossena.
Podmioty rynkowe:
Gospodarstwa…
… ze wzrostem konsumpcji dobra i rośnie, gdy konsumpcja dobra spada.
Podstawowym prawem teorii użyteczności jest prawo malejącej użyteczności krańcowej:
Użyteczność uzyskiwana przez gospodarstwa domowe z kolejnych jednostek dobra maleje wraz ze wzrostem jego spożycia( przy zachowaniu konsumpcji innych dóbr na niezmienionym poziomie)
Rozkład i wykresy użyteczności
Rozkład użyteczności pokazuje zmiany…
… rynkowej akcji razy 100
Wskaźnik pokrycia - stosunek zysku netto na jedna akcje do dywidendy
Cena jednej akcji do wartości księgowej - stosunek ceny rynkowej jednej akcji do wartości księgowej jednej akcji - im niższy tym lepiej
Dochody z czynników produkcji
Renta ekonomiczna, płaca robocza, procent, renta gruntowa, zysk ekonomiczny, jako formy dochodów z czynników produkcji.
Czynniki produkcji tj. praca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz