Cesarz niemiecki - strona 6

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1127

Wielkiego hrabiowie frankońscy oddawali się w opiekę cesarza niemieckiego przed władcami francuskimi...

Średniowiecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

jako sługa swoich ludów - monarchia Dantego podobna do starego imperium cesarzy niemieckich jedynie...

Starożytność - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

z zarządem skarbowym. Administracja terenowa : 1180 - konflikt książąt szczepowych z cesarzem niemieckim...

Wykład - historia prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 490

; trwała do 1250 r. - rozwiązana po śmierci Fryderyka II cesarza niemieckiego (skupiała miasta - państwa...

Historia Nowożytna - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2044

. W tym czasie gdy tam mieszkał cesarz niemiecki musiał podpisać papier, że Lutra uznano za heretyka. Wtedy Luter...

Niemcy-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1435

szczególne uprawnienia) XIIIw- opór władców chrześcijańskich w stosunku do aspiracji cesarzy niemieckich...

Doktryny- zagadnienie humanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

jest z dworem niemieckim. W Henryku VII (cesarzu niemieckim) Dante Alighieri upatrywał zbawcę świata...