Cesarz niemiecki

Źródła prawa Italii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1673

ustawami cesarzy niemieckich, orzeczeniami sądów lennych miast północnowłoskich oraz literaturą z Lombardy...

Glosatorzy i komentatorzy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3997

pod panowaniem cesarzy niemieckich (bezpośredni kontynuatorzy cesarzy rzymskich) włączenie ustawodawstwa...

Wojny polsko-ruskie X-XIV w.

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

sytuację Mieszka II uwikłanego w wojnę z cesarzem niemieckim, zajął Grody Czerwieńskie. Dwukrotnie, 1069...

Monarchia jednolita - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Historia administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

tworzono województwa z herteogami na czele (wojewodami) 1180 - konflikt książąt szczepowych z cesarzem...