Wykład - Geneza i poczatki Panstwa Wegierskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Geneza i poczatki Panstwa Wegierskiego - strona 1 Wykład - Geneza i poczatki Panstwa Wegierskiego - strona 2 Wykład - Geneza i poczatki Panstwa Wegierskiego - strona 3

Fragment notatki:

Justyna Gembala
Geneza i początki Państwa Węgierskiego
Państwo Węgierskie było w rozwoju dziejowym tworem zmiennym i niejednolitym. Rozróżnia się Węgry „historyczne” i Węgry „współczesne”. Węgry historyczne były wielonarodowościowym zlepkiem pozostającym pod władaniem królów węgierskich symbolizowanym wspólną koroną. Węgry „współczesne” to państwo utworzone na mocy traktatu trianońskiego w 1920 roku. Pomiędzy dawnymi a dzisiejszymi Węgrami występuje zasadnicza różnica w ich zasięgu terytorialnym.
Madziarzy byli ludem, którego pochodzenie do chwili obecnej pozostaje zagadką dla badaczy. Ze względu na brak źródeł pisanych nauka buduje swe hipotezy dotyczące prahistorii tego ludu na podstawie wyników badań lingwistów i archeologów. Faktem, który nie podlega dyskusji jest to, iż język madziarski należy do grupy języków ugrofińskich, czyli wykazuje pokrewieństwo m. in. z dzisiejszym językiem fińskim, estońskim, a przede wszystkim najbliższymi mu językami Mansów (zwanych Wogulami) i Chantów (nazywanych Ostiakami). Niezwykle trudnym zadaniem okazało się odnalezienie kolebki ludu Madziarów. Według jednej z teorii poszukiwanym przez badaczy obszarem jest teren między Jeziorem Aralskim a Uralem. Zgodnie z hipotezą radzieckiego archeologa S.P.Tołstowa zabytki tzw. kultury kelteminerskiej (6000-5000 lat p.n.e.) przypuszczalnie pochodzą od ludów uralskich, do których należeli również przodkowie ludów ugrofińskich. W późniejszych czasach ludy te zajmowały prawdopodobnie obszary nad średnią Wołgą, gdzie mogły zetknąć się z ludami indoirańskimi. Napotkane plemiona przypuszczalnie zepchnęły ludy uralskie na północny-wschód. Wtedy przodkowie Samojedów przeszli na północno-wschodnie zbocza Uralu i dalej na Syberię, oddzielając się od pozostałych grup, które pozostając we względnej jedności żyły w dorzeczach średniej i górnej Wołgi, Oki, Kamy i Biełej. Najstarsze ze znalezisk archeologicznych datuje się z epoki wspólnoty językowej ugrofińskiej- z epoki kamienia łupanego (1500 r.n.e.) i brązu (1500-200 r.p.n.e.). Już w drugim tysiącleciu p.n.e. owa wspólnota zaczęła podlegać procesowi rozpadu. Na tę zmianę miały wpływ działania ludów germańskich ( na Finów), gockich (na ludy osiadłe wówczas nad Oką), irańskich i tureckich (na ludy zyriańskie), idmurckich oraz permskich. Wspólnota ugrofińska rozpadła się na dwie podstawowe grupy: fińsko-permską oraz ugorską.
Gałąź fińsko-permska ok.1000r.p.n.e. zajęła tereny położone bardziej na zachód i wkrótce uległa dalszemu podziałowi. Powstała m.in. grupa permska zajmująca tereny na północ od łuku Wołgi nad dolną Wiatką i Kamą. Jedności grupy permskiej położyło kres stworzenie w IX w.n.e. państwa turecko-protobułgarskiego; przodkowie późniejszych Zyrian udali się na północ tworząc nowy szczep etniczny nazywany Zyrianami, bądź Komi, natomiast Udmurtowie, nazywani również Wotiakami pozostali nad Kamą i Wiatką pod panowaniem protobułgarskim i wkrótce ulegli wpływom tureckim.


(…)

… musiało minąć, by państwowość słowiańska przybrała konkretne kształty- powstało państwo wielkomorawskie na północy i państewko Pribiny nad Balatonem.
Wkrótce na tereny Kotliny Naddunajskiej przybyły plemiona Madziarów. Proces osiedlania się, nazywany honfoglalás, trwał kilka lat poczynając od 896r. .Węgrzy opanowali najpierw środkową część kraju oraz ziemie za Dunajem. Nie zapuszczali się na tereny gór…
… zostały doszczętnie zniszczone (np.: Pribiny, czy Kocela). Dawne zamki słowiańskie, takie jak Ostrzyhom, Białogród, czy Wyszogród od tej pory trafiły pod panowanie Węgrów. Po roku 906 zniknęło również z mapy państwo wielkomorawskie; dogorywające ze względu na kryzys wewnętrzny, rozbite zostało przez najazdy węgierskie.
Podbicie Słowian nie oznaczało założenia państwa węgierskiego. Zetknięcie Madziarów…
… obecności ludzi na tym terenie według wykopalisk pochodzą z wczesnej epoki kamienia (około sto tysięcy lat temu). Pierwsze ludy, których nazwa możliwa jest do określenia przybyły do Kotliny w epoce brązu- byli to Ilirowie (napłynęli z północnego wschodu) i Trakowie (przybyli od strony południa). Dodatkowo około VIIw.p.n.e. na tereny Wielkiej Niziny Węgierskiej (Alföldu) od strony dzisiejszej Ukrainy…
… dzisiejszego Siedmiogrodu). Zalążek państwa stworzony przez Daków uległ rozbiciu w latach 105-106 n.e. z inicjatywy cesarza Trajana- od tamtej pory na terenach węgierskich swoje rządy sprawowali Rzymianie. Ich obecność na pobliskich terenach była zauważalna już na początku naszej ery- w 20 r.n.e. istniał stały obóz rzymski w Aquincum, a w I w.n.e. powstała kolonia rzymska- Panonia. Koloniści rzymscy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz