Centroprawica

Sens ideowy pojęcia: centrum

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

” czy „centroprawicy”. Poglądy centrystyczne są ważnym pojęciem w polityce brytyjskiej; jest to swego pogląd wymagający...

Koniunkturalne deformacje aktu wyborczego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
  • Systemy polityczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 868

w większości są robotnicy, rządzi centroprawica, a o granicach okręgów wyborczych decyduje większość...

Pojęcia ogólne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

więc zróżnicowanie majątkowe ludności. Odrzuca zmiany społeczne, nie martwi się o ludzi słabszych. Centroprawica...

Socjologia kultury

  • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2051

modelem unii. Chciał pozyskać europejską centroprawicę do realizacji tegoż celu. Integracja z Unią...