Socjologia kultury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia kultury - strona 1

Fragment notatki:

Została przedstawiona definicja kampanii wyborczej wg. A. Antoszewskiego i H. Herbuta oraz wytłumaczono termin marketing polityczny. Ponadto został zaprezentowany program wyborczy oraz strategia zwycięstwa Mariana Krzaklewskiego. Przedstawiono przebieg kampanii, metody i techniki prowadzenia kampanii oraz jej słabe i mocne strony.

WSTĘP
Elity polityczne już dawno zrozumiały, że wolny rynek polityczny niewiele różni się od rynku dóbr konsumpcyjnych, a pozycja partii politycznych od podmiotów gospodarczych. Odtąd już tylko o krok do zastosowania w polityce wzorców sprawdzonych na rynku ekonomicznym. Inaczej mówiąc reklamowanie i sprzedawanie polityka nie różni się zasadniczo od reklamowania, choćby gumy do żucia.
8 października 2000 po raz trzeci odbyły się wybory prezydenckie. Poprzedzone zostały mało efektowną kampanią wyborczą, prowadzoną pod znakiem nie słabnącej przewagi prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wśród trzynastu kandydatów niewątpliwie wyróżnił się Marian Krzaklewski, który kampanię prezydencką prowadził w nieznanym dotąd stylu. Prezydencka rywalizacja w jego wykonaniu była bardzo zacięta i agresywna.Brakuje w niej wyraźnej linii przewodniej.Początkowe hasła i poczynania ulegają transformacji w kierunku radykalnej prawicy i populizmu. Adekwatne są tutaj słowa Macieja Łętowskiego: „Każda kampania prezydencka ma dwa etapy. W pierwszym kandydat potwierdza poparcie ze strony swojego żelaznego zaplecza, w drugim zdobywa głosy wyborców niezdecydowanych.”Krzaklewski prowadził kampanię negatywna, której celem miało być zdobycie elektoratu, poprzez przedstawienie rywali w złym świetle.
DEFINICJA KAMPANII WYBORCZEJ
Kampania wyborcza wg. A.Antoszewskiego i H.Herbuta w najszerszym znaczeniu jest wyodrębnioną fazą procesu wyborczego, obejmującą okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego momentu poprzedzającego głosowanie. Kampania wyborcza to mechanizm,który wykorzystują partie lub indywidualni kandydaci w dążeniu do maksymalizacji zysków wyborczych.Cel ten może zostać osiągnięty poprzez zastosowanie kombinowanej strategii opartej na wykorzystaniu działań o charakterze organizacyjnym, finansowym i promocyjnym. Ze względu na podejmowane działania wyróżniamy kampanię pozytywną - gdy podejmuje się działania zwiększające szanse kandydata - oraz negatywną -gdy działania te mają zmniejszać szanse kontrkandydatów. W przypadku kampanii Mariana Krzaklewskiego wykorzystano właśnie aspekt negatywny, skierowany w stronę najgroźniejszego rywala, tj. Aleksandra Kwaśniewskiego. Kampania wyborcza jest procesem bezpośredniego i pośredniego komunikowania się z wyborcami, poprzez wysyłanie informacji od kandydata w stronę rynku wyborczego, przy wykorzystaniu wielu technik i manewrów, mających na celu zdominowanie tego rynku.Im lepszy proces komunikowania się z wyborcami, tym większy sukces może odnieść kandydat. Musi on realizować kampanię w trzech aspektach: promocyjnym- tzn. sprzedać się w najlepszy sposób oraz finansowym i organizacyjnym -tzn. wykorzystać na szeroką skalę środki finansowe, by stworzyć strukturę, która w efektywny sposób, masowo zdobędzie rynek wyborczy. Zasady prowadzenia kampanii i jej finansowania określone są przepisami prawa wyborczego.


(…)

…, ale z poszanowaniem narodowej i kulturowej tożsamości.Europa Ojczyzn jest dla niego wzorcowym modelem unii. Chciał pozyskać europejską centroprawicę do realizacji tegoż celu. Integracja z Unią Europejską ma być praktycznym celem polskiej polityki, gdyż zapewnić może Polsce dobrobyt wewnętrzny i bezpieczeństwo zewnętrzne. Istotna stała się oczywiście jedność polskiej prawicy, przy jednoczesnej współpracy z tymi…
… lipca w Kolbuszowej, swej rodzinnej miejscowości. Ważnym dniem w kampanii był również 14 lipca. W hali Oliwii odbyła się konwencja wyborcza. Zaprezentowano kilkusekundowy dżingiel wyborczy, będący hymnem kampanii.. Muzykę skomponował Krzesimir Dębski, w tle słychać laureatkę „Szansy na sukces”. Hasłem przewodnim stało się: „ Tak, tak, tylko Krzak, superwybór, prosty szlak.” Równie istotny okazał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz