Celuloza - strona 11

Fosfatazy-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia zbóż
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

kiełkowania rośliny niejednorodna grupa polisacharydów występujących obok celulozy i ligniny w zdrewniałych...

Separacja membranowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

wykorzystuje się membrany z octanów celulozy, szeroko stosowane w odsalaniu wody przez odwrócona osmozę...

Polimery-opracowanie - Duroplasty

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Krystyna Frydman
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

, polietylen, polipropylen, policzterofluoroetylen, polioctan winylu i azotan celulozy, kopolimery - liniowa...

Błonnik - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Frakcja nierozpuszczalna błonnika pokarmowego (celuloza, niektóre hemicelulozy, ligniny...

Poilisaharydy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

amylopektynę CELULOZA- (około 14000 jednostek β-Dglukozy) składnik błonnika pokarmowego; podstawową jednostką...

Źródła emisji tlenków azotu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

nawozów sztucznych, leków, barwników, celulozy. 5. Reakcje pełnego lub powierzchniowego roztwarzania...