Cło i polityka celna - strona 10

Wspólna polityka handlowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

Wspólnej Polityki Handlowej: UNIA CELNA: Wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej stało...

Wolny handel a protekcjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3892

i można nań wpływać narzędziami polityki makroekonomicznej;  ograniczanie importu wpływa niszcząco...

Bilans płatniczy - NBP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

, nie nakładanie ceł na wcześniej nieoclone, bez subwencji w stosunku do produktów rolniczych. POLITYKA: TERMS OF...

Polityka handlowa

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

polityki handlowej. Cła zostały uznane za w zasadzie jedyny dozwolony środek interwencji państwa w handlu...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Wspólna polityka handlowa Artykuł 206 Traktatu o Funkcjonowaniu UE - dokładnie określa cele...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

Polityka Handlowa wobec państw trzecich (WPH) realizacja postanowień w 4 etapach 1958- 1969 unia celna...

Etapy integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

celna TAK TAK TAK TAK Swobodny przepływ kapitału i siły roboczej TAK TAK TAK Koordynacja polityki...

Wykład - efekt kreacji handlu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

+ wiele różnych polityk wspólnotowych) 1987- JAE wchodzi w życie Od 1988 roku realizacja wspólnej polityki...