Polityka handlowa

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka handlowa - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie informacje, jak: pojecie polityki handlowej, instrumenty (narzędzia) polityki handlowej, rodzaje instrumentów polityki handlowej, subsydia eksportowe, dumping, ograniczenia ilościowe, dobrowolne ograniczenia eksportu, argument ochrony zatrudnienia, argument poprawy bilansu płatniczego, argument poprawy terms of trade, argument ochrony nowo powstających gałęzi przemysłu, argument niedoskonałości rynku krajowego, cele i zasady GATT oraz WTO.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu polityka handlowa.


POLITYKA HANDLOWA
Pojecie polityki handlowej
Każdy kraj realizuje jakieś zadania w sferze swojej wymiany handlowej z zagranicą, stosując
określone instrumenty (narzędzia) - prowadzi więc politykę handlową. Polityka ta najczęściej ma na celu zapewnienie szeroko rozumianej ochrony krajowej
produkcji i zatrudnienia oraz bilansu płatniczego (handlowego). Cele te mogą być osiągane zarówno przez:
zastosowanie środków ograniczających import (np. ceł importowych), jak i pobudzających wzrost eksportu (np. subsydiów eksportowych). Oprócz oddziaływania na handel zagraniczny kraj oddziałuje również na inne dziedziny swoich
powiązań z zagranicą, a więc prowadzi zagraniczną politykę ekonomiczną, obejmującą:
politykę handlową, politykę w odniesieniu do transferu kapitału, przepływu usług itp. W praktyce oba pojęcia, tj. polityka handlowa i zagraniczna polityka ekonomiczna, są
zazwyczaj używane zamiennie.
Pewne cele w sferze współpracy gospodarczej z zagranicą mogą być osiągane za
pomocą instrumentów wewnętrznej polityki ekonomicznej. Na przykład w celu ograniczenia
deficytu w bilansie handlowym kraj może podnieść stopę dyskontową. Przyczyni się to z jednej strony do zwiększenia oszczędności wewnętrznych i napływu
kapitałów zagranicznych, z drugiej zaś - do zmniejszenia popytu na rynku, w tym popytu na
import.
I odwrotnie - instrumenty polityki handlowej mogą być wykorzystane do osiągnięcia
pewnych celów wewnętrznych. Przykładowo, gdy spada popyt wewnętrzny i wzrasta bezrobocie, zwiększenie nadwyżki
eksportowej (np. w drodze dewaluacji kursu własnej waluty, tj. obniżenia jej kursu w stosunku
do innych walut) może pobudzić aktywność gospodarczą.
Istnieje więc współzależność między zagraniczną polityką ekonomiczną i wewnętrzną polityką
ekonomiczną. Podobna współzależność występuje między zagraniczną polityką ekonomiczną i ogólną
polityką kraju w sferze stosunków zagranicznych.
Instrumenty (narzędzia) polityki handlowej Rodzaje instrumentów polityki handlowej
Instrumenty polityki handlowej najogólniej można podzielić na: środki parataryfowe i środki
pozataryfowe. Środki (bariery) parataryfowe działają podobnie jak cła, a więc służą ograniczaniu wymiany
przez podwyższenie ceny dobra krajowego. Obejmują one też środki pobudzania eksportu
przez obniżenie ceny dobra krajowego (np. subsydia). Należą do nich: różnego rodzaju opłaty importowe, minimalne ceny importu, subsydia
eksportowe, depozyty importowe itp.


(…)

… liberalizacją; 3.od 1986 r. (od rozpoczęcia Rundy Urugwajskiej) do 1 stycznia 1995 r., tj. powołania
Światowej Organizacji Handlu, w skrócie WTO był to okres, w którym negocjatorzy
zobowiązali się do niewznoszenia nowych barier w handlu, niezgodnych z GATT;
umożliwiło to zahamowanie nacisków protekcjonistycznych; 4.od 1 stycznia 1995 r. (czyli od powołania WTO, która zastąpiła GATT i ma od niego
znacznie…
… przez wiele odstępstw i
wyjątków zasad GATT, w tym przez posunięcia protekcjonistyczne. Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu (GATT) został zastąpiony Światową
Organizacją Handlu, powołaną 1 stycznia 1995 r. (World Trade Organization, w skrócie
WTO), o szerszych kompetencjach niż GATT. Głównym zadaniem WTO jest nadzorowanie wprowadzania w życie przez poszczególne
kraje porozumień Rundy Urugwajskiej. Organizacja ta stanowi też forum:
negocjacji dotyczących dalszej liberalizacji międzynarodowego obrotu towarowego,
usługowego, w zakresie inwestycji zagranicznych związanych z obrotem towarowym oraz praw własności intelektualnej. W Światowej Organizacji Handlu przewiduje się też procedurę rozstrzygania sporów
bardziej skuteczną od dotychczasowej i jednolitą dla wszystkich dziedzin objętych regulacjami.
W wyniku Rundy…
… lub według stopy oprocentowania niższej od
obowiązującej). W praktyce, ze względu na zakaz WTO (Światowej Organizacji
Handlu) dotyczący spierania eksportu przemysłowego subsydiami, są one stosowane
w ukrytych formach, natomiast w odniesieniu do eksportu rolnego są stosowane w
formie bezpośredniej. Stosowanie subsydiów powoduje istotne skutki dla partnerów handlowych Zwiększony napływ subsydiowanych wyrobów…
… lub
nawet zwiększenie wielkości produkcji, mimo że w warunkach wolnej wymiany byliby oni
niekonkurencyjni. Powstają więc koszty społeczne w postaci wzrostu cen i nieefektywnego
wykorzystania zasobów, podobnie jak w przypadku ceł.
Skuteczność działania ograniczeń ilościowych zależy nie tylko od wielkości
wprowadzonego limitu importu, lecz także od cenowej elastyczności popytu na dane
dobro Dobrowolne ograniczenia…

poprawy terms of trade. Kraje małe, a takich jest zdecydowana większość, praktycznie nie mają możliwości
oddziaływania na ceny światowe. Argument ten ma więc niewielkie znaczenie praktyczne.
4. Argument ochrony nowo powstających gałęzi przemysłu
Argument ten (ang. infant industries) jest wykorzystywany do uzasadnienia celowości
przejściowej protekcji wobec niektórych gałęzi przemysłu w celu umożliwienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz