Budowla ziemna - strona 28

Odpady i ich rodzaje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

elektryczny i elektroniczny lub substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową) Masy ziemno-skalne...

Wykopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Czynniki wpływające na niebezpieczeństwo wykonywania robót ziemnych. Profilaktyka i sposoby...

Odbudowa budowli podziemnej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Odbudowa budowli podziemnej Awaria budowli podziemnej jest w rzeczywistości katastrofa, budowlaną...

Awarie budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Awarie budowli podziemnych W ramach nadzoru robót podziemnych należy dokumentację projektową...

Skrajnie kolejowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1925

skraj­ni budowli: A - skrajnia budowli linii nie podlegających elektryfikacji, B - skrajnia budowli ulgowa...

Odwodnienie wykopów budowlanych

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr. inż Ireneusz Dyka
 • Fundamentowanie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3668

związane z mechaniką gruntów i geologią in ynierską, tak e zasady mechaniki budowli. Będziemy korzystać...