Awarie budowli podziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Awarie budowli podziemnych - strona 1 Awarie budowli podziemnych - strona 2 Awarie budowli podziemnych - strona 3

Fragment notatki:

Awarie budowli podziemnych
W ramach nadzoru robót podziemnych należy dokumentację projektową budowy obiektu podziemnego poddać dokładnej analizie w zakresie bezpieczeństwa zarówno robót, jak i samej budowli. Ocena projektu musi być wykonana pod kątem możliwych, potencjalnych zagrożeń awaryjnych. Przyczyny awarii czy katastrof w budownictwie podziemnym tkwią w warunkach naturalnych, takich jak niesprzyjająca budowa geo­logiczna, w błędach sztuki budowlanej w zakresie budownictwa podziemnego i w ce­lowym, świadomym działaniu niszczącym budowlą podziemną, np. w czasie działań wojennych. Wśród przyczyn naturalnych można wymienić:
• nagłe zmiany budowy geologicznej masywu: upłynnienie, spękanie, rozdrobnie­nie górotworu,
• lokalne naruszenie struktury: uskoki, kawerny, warstwy poślizgowe,
• nieprzewidziane zbiorniki i wypływy wody,
• ruchy sejsmiczne skorupy ziemskiej.
Do niewłaściwych przejawów, cech prowadzenia robót budowlanych można zali­czyć:
• zbyt długie pozostawienie wyrobiska w obudowie tymczasowej, zwłaszcza w przy­padku dużych jego wymiarów poprzecznych,
• stosowanie niedostatecznego zabezpieczenia wyrobiska po jego odsłonięciu,
1 zbyt późne, już nieskuteczne zabezpieczenie wyrobiska obudową tymczasową lub stałą,
• niewłaściwy lub nieostrożny demontaż obudowy tymczasowej w procesie jej prze­budowy łub rozbiórki,
• użycie szalowania obudowy stałej o niedostatecznej nośności, wytrzymałości,
• wadliwe zaprojektowanie i wykonanie obudowy stałej,
• oddziaływanie podziemnych robót budowlanych lub górniczych tzw. szkody gór­nicze.
Niezależnie od przyczyn mogą ulec zniszczeniu albo wloty do budowli, albo jej we­wnętrzne, środkowe części. W razie zniszczenia skrajnych części mamy do czynienia z poślizgiem skarpy czołowej i zasypywaniem wejścia, dostępu do budowli podziemnej (rys. 11.8). W przypadku zniszczenia środkowych partii budowli zawał sięga do powierzchni terenu lub tworzy kawerny podziemne bez naruszenia powierzchni (rys. 11.9). Zawał sięgający do powierzchni terenu i tworzący lej otwarty powstaje w sła­bym górotworze lub w razie małego nadkładu, na małej głębokości. W przypadku du­żego nadkładu nawet w słabym górotworze zawały tworzą kawerny całkowicie lub czę­ściowo wypełnione rumoszem, gruzem skalnym. W kawernach wypełnionych tylko częściowo mamy do czynienia z pustkami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie, po­nieważ mogą ulec dalszemu zawałowi i naruszeniu powierzchni terenu lub stopniowym obwałom z dynamicznymi oddziaływaniami na otoczenie. Wymiary kawern mogą być bardzo różne sięgające nawet dziesiątków metrów. Oprócz bezpośrednich objawów zni­szczenia obudowy i górotworu, awarie powodują wiele dodatkowych towarzyszących uszkodzeń. Konstrukcje podziemne jako ustroje współpracujące z górotworem są bar­dzo wrażliwe na lokalną utratę nośności i ulegają uszkodzeniu nawet w odległych par­tiach od miejsca awarii. Podobnie górotwór ulega naru ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz