Brzoza - strona 9

Podział ekosystemów

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

jest świerk W tundrze rosną również sosny, jodły, modrzewie, brzozy, topole i wiele roślin zielnych...

Poezja Micińskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756

Opis tego co widać za oknem. Nadeszła zima: brzozy osypane są śniegiem, tulipany ściął mróz. U stóp...

Wpływ działalnosci odkrywkowej na środowisko

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Małgorzata Pawul
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3920

. W parku rośnie około 100 gatunków drzew i krzewów. Spotkać tu można sosnę czarną i zwyczajną, lipy, brzozy...

Witalizm Bergsona

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1897

" - własności dębów, sosen i brzóz. 4) kwalifikuje rzeczy, czyli ujmuje je ilościowo. 5) mechanizuje rzeczy...

Rozwój rzeźby w III i IV rzędzie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1932

borealny - jodła, sosna, świerk, cis, grab, brzoza (bez buka - interglacjla mazowiecki) Zlodowacenie...

Największe wzniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Jach
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

- brzoza, sosna Okres allerod- tundra, las modrzewiowo- brzozowo- sosnowy Młodszy dryas- tundra, tundra...