Biotyp

Ekosystem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ekosystem, Biocenoza, Biotyp, Cechy ekosystemu...

Choroby odzwierzęce - zoonozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

. Mogą występować w różnych warunkach bioklimatycznych. Specyfika danego klimatu i ukształtowany biotyp przyrodniczy...

Egzamin z ekologii, sem V - Klimaks

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

konsumujące, 49.Siedlisko inaczej to: a) biotop, b) edafotop, c) biotyp, d) ekotyp, 50.Detrytus w ekologii...

Biomedyka - Płód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alina Dworak
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5635

przystosowanie budowy ciała do klimatu o dużym nasłonecznieniu 5. Biotyp- konstytucja to zespół genetycznie...

Chwasty

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Dąbkowska
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3948

, zanieczyszczając gleby i wody • Przyczyniają się do powstawania form chwastów (biotypów) odpornych na herbicydy...

Biomedyka- wiedza w pigułce

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4452

jest również genetycznie biotyp [konstytucja]. Na konstytucję składają się właściwości biologiczne i psychiczne człowieka...