Egzamin z ekologii, sem V - Klimaks

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z ekologii, sem V - Klimaks - strona 1 Egzamin z ekologii, sem V - Klimaks - strona 2

Fragment notatki:

GRUPA 5
41. Klimaks jest to:
a) początkowe stadium sukcesywne biocenozy,
b) końcowe stadium przemian sukcesywnych biocenozy, c) stadium sukcesyjne utrzymywane przez człowieka,
d) końcowe stadium jednogatunkowe w danym siedlisku,
42.Sukcesja w biocenozie oznacza:
a) zmiany składu florystycznego fitocenozy,
b)zespoły agrocenoz,
c) następstwo dziedziczenia,
d) końcową jej stabilizację,
43. Odtwarzanie sukcesyjne lasów liściastych w naszej strefie klimatycznej trwa:
a) 20-40 lat,
b) 80-10 lat,
c) 150-200 lat,
d) 300-400 lat,
44. Kompensacja oznacza:
a) dominację gatunków,
b) zastępowanie się gatunków,
c)właściwy dobór gatunków uprawy,
d) końcowe stadium klimaksu,
45. Dominantami ekologicznymi biocenozy nazywamy gatunki:
a) o największych rozmiarach,
b) o największej różnorodności,
c) o dużej liczebności i największym wpływie na biocenozę,
d) najmniejszych rozmiarów,
46. Różnorodność gatunkowa w biocenozie:
a) zwiększa jej stabilność,
b) zmniejsza jej stabilność,
c) nie mienia stabilności,
d) stabilność zależy od gatunków dominujących,
47. Ekosystem jest to funkcjonalny układ biocenozy i biotopu w którym następuje:
a) krążenie energii i przepływu materii,
b) wymiana materii,
c) krążenie składników pokarmowych,
d) przepływ energii i krążenie materii,
48. Saprofity to:
a) reducenci,
b) konsumenci,
c) autotrofy,
d) organizmy konsumujące,
49.Siedlisko inaczej to:
a) biotop,
b) edafotop,
c) biotyp,
d) ekotyp,
50.Detrytus w ekologii oznacza:
a) spasanie,
b) kumulację i rozkład materii,
c) szyk biocenoz,
d) strefę napięcia,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz