Kolokwium - ekologia, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium - ekologia, sem V - strona 1 Kolokwium - ekologia, sem V - strona 2

Fragment notatki:

Gr 2
Ekotyp jest to:
b) miejscowa populacja przystosowana do siedliska
Endemitem nazywamy
b)Gat. Roślin lub zwierzęcia występujących na ograniczonym i stosunkowo małym obszarze
Gatunkami ciepłolubnymi są:
b)Żółtlica drobnokwiatowa, chwastnica jednostronna Gatunkami wytrzymałymi na zimno są:
a) starzec zwyczajny i przytulia czepna
Gatunki obojętne w skali wierności fitosocjologicznej należą do grupy gatunków;
c) towarzyszących
Gatunki wskaźnikowe są to:
grupy organizmów o wąskim zakresie tolerancji na określone czynniki środowiskowe Gospodarczy próg szkodliwości w ochronie roślin oznacza nakłady:
a) równe kosztom akcji ochronnej Gradacje są to:
a)Masowy pojaw osobników Homeostaza jest to zdolność organizmu do:
c)Utrzymania stanu równowagi wewnętrznej Ile procent pobranej z pokarmu energii roślinożerca lub drapieżca wykorzystuje do budowy własnego ciała
c) 10 %
lość materii wyprodukowanej przez producentów w Jednostce czasu na jednostkę powierzchni nazywa się:
c)produktywnością ekosystemu Jeżeli wraz ze wzrostem liczebności jednego gat. obserwujemy spadek liczebności gat. zajmującego zbliżoną niszę ekologiczna to można się spodziewać że jest to wynik:
b) Konkurencji
Kiedy w zagęszczonej populacji spada rozrodczość to w tej strukturze wiekowej:
a) duży jest udział osobników starych
Klasycznymi , najbardziej znanymi przykładami bioindykatorów zanieczyszczeń atmosfery są:
porosty
Klimaks edaficzny to:
c) Końcowe stadium sukcesji ekologicznej określone przez warunki pokarmowe
Klimaks jest to:
b) Końcowe stadium przemian sukcesyjnych biocenozy
Komensalizm jest to:
b) Czerpanie korzyści przez jedną populacja bez szkody i korzyści dla innych
Kompensacja oznacza:
b) Zastępowanie się gat.
Konkurencja miedzy gatunkami jest tym silniejsza im:
a)wymagania dwóch populacji są bardziej zbliżone
Konsumentami nazywamy organizmy:
a) cudzożywne, do których zaliczamy głównie zwierzęta
Lasy Białowieskiego Parku Narodowego są w większości ekosystemami:
d) pierwotnymi
Lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego są w większości ekosystemami:
b) naturalnymi
Maksymalną koncentrację CO2 w powietrzu występie:
b) o świcie
Masowe występowanie ostrożnia polnego i powoju polnego na polach piaszczystych wskazuje obecność:
d)warstwę gliniastą zasobna w CaC03
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz