Egzamin z ekologii, sem V - Zależności paratroficzne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z ekologii, sem V - Zależności paratroficzne - strona 1 Egzamin z ekologii, sem V - Zależności paratroficzne - strona 2

Fragment notatki:

Grupa 9
81.Zależności paratroficzne to:
a) oddziaływanie jednych populacji na drugie za pośrednictwem metabolitów,
b) oddziaływanie jednych populacji na drugie na drodze konkurencji o określone czynniki środowiskowe,
c) oddziaływanie jednych populacji na drugie przez zjadanie organizmów,
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, 82. Endemitem nazywamy:
a) niedawno zawleczony gatunek rośliny lub zwierzęcia i jeszcze nie rozpowszechniony,
b) gatunek rośliny lub zwierzęcia występujący na ograniczonym i stosunkowo małym obszarze,
c) przeżytki minionych epok na danym obszarze,
d) prawidłowe odpowiedzi Bi c,
83. Klimaks edaficzny jest to:
a) przedostatnie stadium sukcesji ekologicznej,
b) końcowe stadium sukcesji ekologicznej określane przez warunki klimatyczne,
c) końcowe stadium sukcesji ekologicznej określane przez warunki pokarmowe,
d) końcowe stadium sukcesji ekologicznej określane przez lokalne warunki, odmienne od panujących na rozległym obszarze,
84. Relikty to:
a) organizmy roślinne lub zwierzęce, będące na danym obszarze przeżytkami minionych lat,
b) rośliny występujące tylko na obszarach górskich,
c) gatunki roślin lub zwierząt przystosowane do życia w surowych warunkach klimatycznych, d) rośliny, które pojawiły się w wyniku mutacji,
85. Termin „gradacja” dotyczy:
a) szczytowej fazy w masowym pojawie danej populacji (np., szkodników leśnych)
b) stopniowego spadku liczebności danej populacji po jej masowym rozwoju,
c) stopniowego opanowania siedliska przez kolejne gatunki w ramach sukcesji (np., zarastania wydmy piaszczystej),
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
86. Część biosfery obejmująca nieożywione środowisko i żyjące tam gatunki to „
a) ekosystem,
b) biocenoza,
c) biotop,
d) nisza ekologiczna,
87. Jeżeli wraz ze wzrostem liczebności jednego gatunku obserwujemy spadek liczebności gatunku zajmującego zbliżoną niszę ekologiczną, to można się spodziewać że jest to wynik:
a) komensalizmu,
b) konkurencji,
c0 pasożytnictwa,
d) drapieżnictwa,
88. Ekton jest to:
a) obszar na którym flora i fauna mają specyficzny charakter uwarunkowany klimatem,
b) sfera przejściowa między dwoma ekosystemami,
c) miejsce populacji troficznej lub konkurencyjnej strukturze biocenozy,
d) stadium końcowe sukcesji
89.Przykładem sukcesji wtórnej jest następstwo zbiorowisk roślinnych na:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz