Kolokwium - ekologia, sem V - Homeostaza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium - ekologia, sem V - Homeostaza - strona 1 Kolokwium - ekologia, sem V - Homeostaza - strona 2

Fragment notatki:

Gr 4
Pojęcie homeostaza w odniesieniu do ekosystemu oznacza:
c) zdolność do utrzymania stałych stosunków wewnątrz biocenotycznych
Populacja jest to:
c) grupa osobników jednego gatunku zdolnego do wymiany info. genetycznej
Populacja jest to:
c)zespól wszystkich organizmów danego gatunku na określonym terenie
Populacje zwierząt mogą reagować na eksploatacje przez:
zmniejszenie śmiertelności osobników młodocianych b)zwiększenie różnorodności osobników pozostałej populacji c) obydwoma wyżej wymienionymi sposobami Prawo minimum mówi ograniczającym działaniu czynnika będącego w :
b) w ilościach minimalnych Prawo minimum określa:
mineralny związek pokarmowy decydujący o poziomie pobierania przez rośliny pozostałych składników pokarmowych Prawo tolerancji Shelforda zakłada ograniczenie występowania organizmu przez:
c)zarówno przez niedobór jak i nadmiar Proces eutrofizacji wód powierzchniowych polega na:
a) użyźnianiu się wód przez kumulację substancji pokarmowych
Przykładem sukcesji pierwotnej jest zarastanie przez rośliny:
b) hałdy węglowej
Przykładem sukcesji wtórnej jest następstwo zbiorowisk roślinnych na
a) gruntach po rolnych Punkt krytyczny jest to:
a) wartość progowa czynnika powyżej którego organizm nie może istnieć
Relikty to:
a) Organizmy roślinne lub zwierzęce będące na danym obszarze przeżytkami dawnych epok Rola detrytofagów w ekosystemie jest
d) zapoczątkowanie łańcuchów pokarmowych przez wykorzystywanie bezstrukturalnej materii organicznej
Rolnictwo ekologiczne to rolnictwo bez:
a)sztucznych i syntetycznych pestycydów Rolnictwo integrowane na zachodzie ma na celu;
a) zwiększenia ilości i jakości plonu.
Różnorodność gat. w biocenozie
a) zwiększa jej stabilność
Saprofity są to
a) reducenci
Siecią troficzna nazywamy:
a)szereg powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych
Siedlisko inaczej to:
a) biotop
Skracanie łańcuchów pokarmowych w zbiorowiskach wodnych można uzyskać przez:
b)ryb roślinożernych np. amura błotnego Strategia rozwoju integrowanego w Polsce powinna zastąpić:
a) wprowadzenie do ochrony upraw systemów alternatywnych
Strefa tolerancji ekologicznej jest to:
b) wartość pomiędzy minimalnym a max natężeniem czynnika
Sukcesja ekologiczna to:
c) następowanie po sobie zbiorowisk roślinnych spowodowane zmianami siedliska ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz