Biotop - strona 2

Ryby-kolokwium

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzejewski
 • Fizjologia ryb
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2282

jak i nieożywionej. Ekosystem: Biocenoza, biotop Biocenozę tworzą populacje wzajemnie powiązanych...

Ćwiczenia - ekologia- pojęcia- ekosystemy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2016

.. Biocenoza - naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych...

Egzamin z ekologii, sem V - Klimaks

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

od gatunków dominujących, 47. Ekosystem jest to funkcjonalny układ biocenozy i biotopu w którym następuje...

Kolokwium z ekologii, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

w jednym środowisku Biosfera jest to: d) strefa zamieszkała przez organizmy żywe Biotop jest to: c)miejsce...

Elementy środowiska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

(biocenozy) i elementów nieożywionych (biotopu). BIOTOP + BIOCENOZA = EKOSYSTEM Biocenoza- naturalny zespół...