Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 456

Teorie inteligencji - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

i akomodacji Asymilacja - włączanie przez jednostkę świata zewnętrznego do już ukształtowanych struktur...

Więzi organizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2954

z urzędu (z inicjatywy kontrolującego)/kontrola na wniosek (inicjowana przez podmiot zewnętrzny) ...

Ewidencja towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2422

na ich własności fizykochemiczne są podatne na zepsucie lub inne działanie czynników zewnętrznych. Do kosztów...

Controlling - ogólne wiadomości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

kapitału, np.: sprzedaż zbędnych składników majątku trwałego, obrotowego, finansowego zewnętrzne kredyty...

Greccy filozofowie przyrody

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

siły zewnętrznej. Wpływy mitologii babilońskich i egipskich, w których woda rzek odgrywała istotną rolę...

Metalurgia- ykład 10

 • Politechnika Śląska
 • prof. zw. dr inż. Józef Gawroński
 • Metalurgia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

wlewnicy po wlaniu do niej ciekłej stali działa silnie ochładzająco na zewnętrzną powierzchnię wlewka...