Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 455

Cena - Wartość rynkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Cena - stanowi zewnętrzny wyraz wartości. Miara wartości, ale wartość nie zawsze musi być równa...

Teoria Webera o lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2625

opisuje dwa uwarunkowania: Zewnętrzne- odleglosc rynku zbytu, popyt na rynku, interwencja panstwa, zasoby...

Zachowania organizacyjne w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

.Otoczenia sprowadzaja się do 4 podsystemow: -adaptacyjny(przystosowanie się do warunkow zewnętrznych...

GIEŁDA - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Dariusz Piotrowski
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, kontaktów spótki z otoczeniem zewnętrznym (tzn. mediami...

Wprowadzenie euro -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

koniunkturalnych w krajach członkowskich UE Zewnętrzne - tworzą drugą walutę międzynarodową, której rynek...

Zarządzanie organizacją -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

odbiera bodźce zewnętrzne: Oczy Uszy Język Skóra Robak - część móżdżku, znajdującego się w mózgu...

Nadzór/kontrola -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

centrali i oddziałów banku Instytucja kredytowa: Nadzór bankowy Kontrola wewnętrzna Audyt (zewnętrzny...

David Hume 1715 - 1776

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

zewnętrznych, jak i wewnętrznych (np. duszy). Powodem dla którego uznajemy realność koniecznych związków...