Nadzór/kontrola -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór/kontrola -opracowanie - strona 1 Nadzór/kontrola -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Nadzór/ kontrola Model systemu kontroli: System kontroli na poziomie ponadnarodowym: Komitet bazylejski
Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych
Komisja Europejska
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości System kontroli na poziomie krajowym :
Komisja Nadzoru Finansowego
Bank centralny
Ministerstwo Finansów System kontroli w banku :
Organy wewnętrzne powołane do kontroli i audytu wewnętrznego na poziomie centrali i oddziałów banku Instytucja kredytowa :
Nadzór bankowy
Kontrola wewnętrzna Audyt (zewnętrzny i wewnętrzny) Nadzór bankowy: Komisja Nadzoru Finansowego  Pion Nadzoru Bankowego Urzędu Komisji (PNB) Nadzór :
Indywidualny
Skonsolidowany
Uzupełniający PNB przeprowadza badanie i ocenę nadzorczą (BION) :
Wielkości ryzyka, na jakie narażony jest bank,
Jakości procesu zarządzania ryzykiem,
Poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku, (kapitał regulacyjny i kapitał wewnętrzny)
Zgodności z przepisami prawa regulującymi działalność banków, statutem i decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku Badanie i ocena nadzorcza mogą być realizowane poprzez :
Nadzór analityczny Czynności kontrolne
Wizytę nadzorczą Nadzór analityczny  analizowanie danych i informacji uzyskanych od banków, a w szczególności monitorowanie:
Sytuacji ekonomicznej banków,
Przestrzegania przez banki regulacji ostrożnościowych,
Ryzyka związanego z działalnością bankową,
Przepisów dotyczących koncentracji wierzytelności, adekwatności kapitałowej Czynności kontrolne :
Kontrolne przygotowanie do rozpoczęcia działalności operacyjnej
Inspekcje
Postępowania wyjaśniające Inspekcje - cele :
Ocena procesu zarządzania ryzykami,
Weryfikacja danych przekazywanych do NBP,
Ocena zgodności działania banków z przepisami prawa,
Ocena realizacji zaleceń komisji Rodzaje inspekcji : Problemowe - dotyczą wybranych obszarów działalności banku Kompleksowe - dotyczą całokształtu sytuacji ekonomiczno-finansowej banku Wizyta nadzorcza  ma na celu aktualizację wyników poprzedniego badania i oceny nadzorczej System kontroli wewnętrznej :
 CEL: analizowanie danych i informacji uzyskanych od banków, w szczególności monitorowanie:
Skuteczności i efektywności działania banku,
Wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
Zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz