Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 384

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1883

na środowisko. RównieŜ poziom bezpieczeństwa jest mniejszy niŜ w przypadku innych gałęzi transportu. Zwiększenia...

Zjawisko przewodnictwa elektrycznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

obsadzonych stanów energetycznych w przesuniętej kuli Fermiego po wyłączeniu zewnętrznego pola elektrycznego...

Aspekty uzależnienia od komputera

 • dr Zbigniew Żarczyński
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1799

nie jest wykorzystywana, całkowite odcięcrwaie stymulacji zewnętrznej ▪ eksperyment Piageta: 2 sekwencje obrazków...

Filozofia społeczna - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2527

wszystkiego co istnieje. Filozofia ma sprostad światu zewnętrznemu, poznad go. Materia zaś to potencjalnośd...

Celuloza - ściana komórkowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1533

jednostek glukozowych bardziej rozgałęzione (łańcuchy wewnętrzne średnio 10 jednostek, zewnętrzne 12-18...

Schodz w ogrodzie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Halina Oleksyn
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

. Od strony zewnętrznej elementy takie należy starać się łączyć nie w tej samej płaszczyźnie pionowej...

Efektywność, użyteczność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1911

wejścia i wyjścia - brak kompletności rynku (brak podaży lub popytu) Efekty zewnętrzne - brak płatności...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

! o Może na nią oddziaływać tzw. warstwa zewnętrzna, która należy do świata fizycznego, ale przylega do obszaru L...