Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 240

Przewidywane kierunki rozwoju - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

jest to z ilością wykonywanych zadań, złą jakością sprzętu, nieznajomością zasad bezpieczeństwa i higieny pracy...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

(Hekla). Zewnętrznych źródło: słońce i siła ciężkości modelowanie poprzez wodę płynącą, falującą...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3290

przez określenie wariantów zewnętrznych (środowiska pracy, przestrzeni pracy) i cech, które muszą mieć...

Polska polityka zagraniczna- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

się w ułatwieniu pojawiła się naturalna tendencja do prowadzenia bardziej asertywnej polityki zewnętrznej...

Prawo administracyjne - ogólnie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

się ochroną dóbr i wartości: życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa, porządku publicznego i środowiska...